‘Rotte’ appartementen: geen uitzondering

“Ik heb Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) ondervraagd over de heffing van de krotbelasting op de appartementen van de residentie Platanus in Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waarom kan er geen algemene regeling komen?

Het antwoord is ontgoochelend: de minister wil geen uitzondering voorzien om ambtshalve vrijstelling te kunnen verlenen.  Dat betekent dat elke bewoner individueel vrijstelling van belasting zal moeten vragen en dat elk jaar opnieuw zal moeten doen. De minister wil ook het decreet niet wijzigen, zodat er in de toekomst ambtshalve vrijstellingen zouden kunnen verleend worden als dergelijke of gelijkaardige gevallen zich voordoen.

Ik betreur het antwoord van de minister, vooral omdat hij een dubbele verantwoordelijkheid draagt: én voor de heffing via de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), én voor de plaatsing op de inventaris van de appartementen via Wonen Vlaanderen.

De betrokken gezinnen en personen kunnen niet in aanmerking komen voor een huursubsidie en/of welke premie dan ook, omdat zij uiteindelijk nog altijd eigenaar zijn. Hier blijft de minister eveneens op zijn standpunt. (1)

De stad Sint-Truiden heeft inmiddels, na mijn aandringen, wel een regeling getroffen voor de huisvuilbelasting.
Een goede zaak. (2)”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (3)

De lokale nieuwswebsites www.truiensnieuws.be (4) en www.sintruinbegot.be (5) besteden eveneens de nodige aandacht aan dit dossier.

www.truiensnieuws.be - 3 januari 2023

 

www.truiensnieuws.be - 13 januari 2023

www.sintruinbegot.be - 10 januari 2023 

  • Foto: Google Maps.