Vlaanderen

Dringend een lokaal preventiebeleid op woningbranden, zoals handhaving op rookmelders

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed van het Vlaams parlement op donderdag 16 juli 2020.

“Er zijn in de eerste helft van 2020 in Vlaanderen al meer mensen gestorven (20) in woningbranden dan in gans 2019 (16).
Een doorgedreven preventie- en sensibiliseringsbeleid rond woningbranden dringt zich op”, zegt Ludwig Vandenhove.

Afschaffing opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen: slecht!

De Vlaamse regering heeft vorige week beslist de opkomstplicht bij gemeenteraadsverkiezingen af te schaffen.

Ik herhaal dat ik dit een slechte zaak vind”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De opkomstplicht is voor mij een basisgegeven in onze democratie. Bovendien is er de geschiedenis: wij hebben als Socialisten ‘gevochten’, letterlijk en figuurlijk, voor de stemplicht.
Is dat dan allemaal voor niets geweest?

Afzetproblemen veehouderij aanpakken of niet?

Naar aanleiding van Covid-19 hebben een aantal landbouwsectoren, zoals de veehouderij, problemen gehad met de afzet. Is dit enkel een gevolg van Corona en/of moeten we ook geen aandacht hebben voor het eventueel structureel gedeelte ervan?

Die vraag stelde Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 8 juli 2020.

Nog eens in de plenaire vergadering

“Op woensdag 15 juli 2020 was ik nog eens persoonlijk aanwezig in de  plenaire vergadering van het Vlaams parlement”, zegt volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wegens Corona is het aantal personen, dat de plenaire vergadering mag volgen, beperkt per fractie.
Voor de sp.a fractie zijn dat vier leden buiten fractieleidster Hannelore Goeman.

‘Eis om meer transparantie in nieuw landbouwbeleid‘

Dat is de titel van een bijdrage op de nieuwswebsite ‘Apache’, waarin Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ook aan het woord komt. (1)

“Elk beleid moet transparant zijn, dus ook het landbouwbeleid”, zegt Ludwig Vandenhove.

Diervriendelijk slachten?

“Dat bestaat uiteraard niet, maar het gaat over de manier waarop de dieren behandeld worden voor ze gedood worden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Spending review: weer een nieuw speeltje?

“Voor sommige collega’s politici blijkbaar toch”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het beleidsitem dienstencheques is een pilootproject qua spending review voor Vlaanderen.
Het thema kwam ter sprake in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 14 juli 2020 in het Vlaams parlement.

Groene Delle: weggestemd!

Op woensdag 15 juli 2020 lag de resolutie voor het behoud van de Groene Delle als natuurgebied voor van collega’s Kim Dewitte (PVDA), Johan Danen (Groen) en mijzelf voor in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Zoals te verwachten, werd onze resolutie weggestemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De meerderheidspartijen bleven op hun traditioneel standpunt.

Stekprojecten: iets structureels?

“Ik hoop het, maar ik vrees dat het eerder weer enkel projectmatig is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Stek’ is een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om mensen in kwetsbare posities weerbaar te maken.
Er is 1,5 miljoen euro voor uitgetrokken.
De bedoeling is mensen in een kwetsbare positie proactief de weg te wijzen naar hulp- en dienstverlening én hen uit hun sociaal isolement te halen.

Te weinig hemelwaterplannen!

Gemeentelijke hemelwaterplannen zijn een belangrijk gegeven en een belangrijk beleidsinstrument tegen wateroverlast en tegen droogte. De Vlaamse overheid zou dan ook best het uittekenen en de uitvoering ervan stimuleren en plannen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deelt mijn mening daarover”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook mijn voorstel om op de éne of andere manier hiervoor een financiële tegemoetkoming te voorzien, is de minister genegen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen