Wereldwinkel in Sint-Truiden is verhuisd

De OXFAM-Wereldwinkel in Sint-Truiden is verhuisd van de Stationsstraat 35 naar de Meinstraat 6 (dichtbij de Grote Markt).

De officiële opening vond plaats op vrijdag 4 oktober 2013.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was aanwezig.

Ludwig Vandenhove: “Als verantwoordelijke voor ontwikkelingssamenwerking in Sint-Truiden gedurende de periode 2007-2012 heb ik de zoektocht van OXFAM-Wereldwinkel voor een betaalbare, goed commerciële gelegen locatie van nabij opgevolgd. Bovendien heb ik de vrijwilligers wat meer ademruimte kunnen geven via een hogere tegemoetkoming vanuit de stad Sint-Truiden.
Ik hoop dat die financiële ondersteuning blijft tijdens deze legislatuur.

De combinatie van de beleidsbevoegdheden duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking tijdens de vorige legislatuur vond ik interessant.
Het liet mij toe een integraal beleid te voeren.
Binnen het huidig college van burgemeester en schepenen zijn deze bevoegdheden opnieuw opgesplitst.”

 

Zie onder andere Cartoon: Fair Trade...het kan nog veel beter! van 27-10-2009 en  11.11.11-comité van Sint-Truiden wint ‘Gouden Elf’ van 17-05-2012 op deze website.