We zijn er klaar voor!

“We zijn klaar voor het geval dat we, net zoals de afgelopen twee jaar, opnieuw een strenge winter met ijzel en sneeuw krijgen.”, zeggen schepen van stadswerkhuizen
Filip Moers en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

“We hebben dit jaar een aantal extra maatregelen genomen om overlast van sneeuw en ijzel nog beter aan te pakken.

 

Uiteraard moeten we realist blijven: ondanks alle voorzorgen, die we nu nemen, net zoals de Vlaamse gemeenschap, administratie wegen en verkeer en heel wat andere gemeenten/steden, zullen we, indien de winters even streng blijven als de laatste jaren, ons hier ook moeten aan aanpassen.”

 

 

Wij vragen ons weer eens af of de CD&V in Sint-Truiden al dan niet in de meerderheid zit. Ze hebben immers parallel met de stadsinformatie een politieke brief verspreid, die voor heel wat verwarring zorgt.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de verschillende initiatieven, die voor komende winter genomen zijn/worden.

 

 

Naar aanleiding van de strenge winters van de afgelopen jaren keurde de gemeenteraad een initiatief goed om aan alle Truiense huishoudens gratis een zak strooizout van 10,00 kg ter beschikking te stellen.

 

 

Het is de bedoeling dat elke gezin met deze gratis zak strooizout het voetpad voor hun woning sneeuw- en ijzelvrij houden, zoals vermeld in artikel 146 van het ‘Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast’.

 

Artikel 146

 

 

Iedere inwoner van de gemeente moet het voetpad sneeuw- en ijsvrij houden. De sneeuw of het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad gelegd worden zodat er voor de voetgangers voldoende ruimte overblijft en dat gladheid vermeden wordt. Er moeten tevens voldoende openingen zijn voor het afvloeien van het dooiwater. Tevens dienen de brandkranen en riooldeksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad moet de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand, maar op die wijze dat de greppels, riooldeksels, autobushaltes, rioolmonden en overig materiaal van openbaar nut vrij blijven.
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of beheerders hiervoor instaan.
Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen conciërge is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw volgens de bepalingen opgenomen in de basisakte of het reglement van mede-eigendom. Voor openbare inrichtingen valt de verplichting ten laste van de beheerder.

 

 

 

 

 

Strooiplan
De stad beschikt op dit ogenblik over 850 ton wegenzout.

 

 

De strooiwagens van de administratie Wegen en Verkeer (bevoegd voor de gewestwegen) en die van het stadsbestuur (bevoegd voor de gemeentewegen) rukken uit wanneer er sneeuw en ijzel voorspeld wordt en/of wanneer de wegen er glad bijliggen.
De strooimachines vertrekken zo snel mogelijk. Ook voor de fietspaden is er een speciale kleine strooier, die ervoor zorgt dat de fietspaden sneeuwvrij kunnen gemaakt worden.

In bepaalde omstandigheden heeft strooien maar effect als het onmiddellijk gebeurt of als er onmiddellijk voldoende verkeer over de bestrooide weg rijdt. Het zout moet zich immers met de sneeuw vermengen.
Er wordt eerst gestrooid:
- op de wegen met doorgaand verkeer;
- op de gevaarlijke punten met veel verkeer;
- in de nabijheid van scholen, (grote) instellingen of winkels;
- op gevaarlijke hellingen.
De straten in woonwijken worden enkel gestrooid bij blijvende sneeuwval of vorst met sneeuw.
Het volledige strooiplan van het stadsbestuur met vier prioritaire strooiroutes kan je terugvinden in het informatieblad van november 2011. U kan het eveneens opvragen bij de informatiedienst, tel. 011-70 15 50, e-mail: info@sint-truiden.be.

 

 

Dankzij de recente aankoop van 3 bijkomende zoutstrooiers en 3 extra sneeuwruimers voor op wegen en fietspaden voor een bedrag van 34.892,09 EUR beschikt de stad Sint-Truiden momenteel over het volgend machinepark:
- Case tractor met sneeuwruimer en zoutstrooier
- New Holland tractor met sneeuwruimer en zoutstrooier
- Mercedes Actros vrachtwagen met sneeuwruimer en zoutstrooier
- 2 Iveco vrachtwagens met zoutstrooier
- 2 New Holland minitractoren met sneeuwruimer en zoutstrooier voor fietspaden
- Citycat veegwagen met sneeuwborstel en zoutstrooier voor fietspaden
Voor het eventueel inschakelen van externen bij extreme weersomstandigheden, wordt op dit ogenblik nog onderhandeld met loonwerkers.

 

 

Gevaarlijke wegen melden
Uiteraard is de veiligheid van bezoekers en inwoners van onze stad erg belangrijk voor het stadsbestuur.

Gladde plaatsen of wegen kunnen gemeld worden aan het stadswerkhuis (tel. 011-70 16 70, tijdens de diensturen) of aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (tel. 011-70 19 11, buiten de diensturen).

 

 

Deze informatie wordt ook in een brief meegegeven aan de burgers als ze de 10 kg gratis strooizout afhalen.

 

 

“Het gegeven dat Sint-Truiden de grootste stad van Limburg is qua oppervlakte, maakt het aanpakken van zulke wintersituaties er zeker niet gemakkelijker op.”, besluiten schepen van stadswerkhuizen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere de tekst ‘Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) komt met aangepast, uitgebreid winterplan!’ van 6 januari 2011 op deze website.

Hierover is een artikel verschenen op LimburgActueel van maandag 14 november 2011.