Waterwinning en de gevolgen

De waterwinning in Heers (Rukkelingen-Loon) staat in voor de drinkwatervoorziening van een deel van Zuid-Limburg.

Een noodzakelijkheid, maar de inwoners uit de omgeving menen ernstige hinder te ondervinden als gevolg van die waterwinning”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Scheuren in de woningen, het brongebied in het Hornebos ligt volledig droog, het moerasgebied is verdwenen, bomen vallen om, etc.: kortom, een vervelende situatie.

De betrokken inwoners hebben inmiddels gerechtelijke stappen ondernomen tegen De Watergroep coöperatieve vennootschap (CV), de uitbater van het waterwinningsgebied.
De discussie draait rond het punt of er al dan niet een oorzakelijk verband is tussen de schade aan de woningen en de waterwinning. (1) (2)

Wat vindt Vlaanderen van deze situatie?
Zal deze toestand nog niet erger worden met de toenemende droogte?
Zijn er nog gelijkaardige situaties in Vlaanderen?

Ik stelde een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over deze aangelegenheid en/of er al dan niet gelijkaardige situaties zijn in Vlaanderen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.

           

 

“Op woensdag 27 oktober 2021 zal ik nog een aanvullende mondelinge vraag stellen in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie aan minister Zuhal Demir. Wordt dus vervolgd”, aldus Ludwig Vandenhove.