Wat met dezelfde namen op kieslijsten?

“Het kan voorvallen dat er personen met dezelfde voornaam en naam op een kieslijst staan, zoals bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met de fusies van een aantal gemeenten wordt die kans nog groter.

VOORUIT heeft bijvoorbeeld een Willy Claes in Hasselt ('de' Willy Claes) en een Willy Claes in Kortessem.
Zij zullen nu beiden op dezelfde lijst staan, want Hasselt en Kortessem zijn gefusioneerd tot één gemeente.
(1)

Hoe moet dat aangepakt worden om duidelijk aan te geven voor de kiezer wie wie is?

Ik stelde en schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (Open Vld).”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Gwendolyn Rutten.


___

Tags: