Vorming binnen Defensie verstevigd!

Federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft als voorzitter van de Kamercommissie voor de Landsverdediging een tweetal parlementaire vragen gesteld aan minister van Defensie Pieter De Crem met het oog op de versterking van de functie vorming binnen Defensie in het algemeen en de werking van de Campus Saffraanberg (Koninklijke School voor Onderofficieren - KSOO)  in het bijzonder.


Tot op heden zijn de commandant van de Koninklijke Militaire School en de directeur van de Algemene Directie Vorming één persoon.
“Beide taken zijn zeer arbeidsintensief en verdienen de volledige aandacht en leiding van één persoon, daarom stel ik voor om het directeurschap te splitsen”, aldus burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een ander punt dat ik aangekaart heb, is om het directoraat Vorming niet meer rechtstreeks onder de bevoegdheid van de minister van Defensie te laten vallen, maar onder de eenheidsstructuur van Defensie.
De huidige situatie geeft soms aanleiding tot interne conflicten, bijvoorbeeld wanneer bepaalde budgettaire middelen moeten worden verdeeld.

Minister van Defensie Pieter De Crem antwoordde positief op beide vragen.

“Net zoals op andere maatschappelijke beleidsdomeinen, wordt ook bij Defensie vorming steeds belangrijker.
Vandaar dat ik tevreden ben met de toezegging van minister van Defensie Pieter De Crem ook en vooral met het oog op de verdere ontwikkeling van de Campus Saffraanberg”, aldus Ludwig Vandenhove.

De integrale vragen en antwoorden vindt u terug op de website van de kamer: www.dekamer.be.