Vlaams geld voor dierenasielen: goede zaak

In de Vlaamse begrotingsaanpassing voor 2020 is jaarlijks tot en met 2024 twee miljoen euro voorzien voor de subsidiëring van dierenasielen.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover viceminister-president en minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 27 mei 2020.

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Voor de verdeling van die subsidies heeft de minister een opdracht gegeven aan het studie- en adviesbureau ‘Möbius’.
De bedoeling is een reglement uit te werken met een basissubsidie en voor het overige subsidies op basis van punten in functie van bepaalde criteria.
Dat vind ik niet zo goed.
Waarom dat geld uitgeven aan een privaat bureau?
Via overleg en consultatie van personen uit de sector en van de dierenasielen zou het perfect mogelijk zijn om zulk subsidiesysteem uit te werken.
Ik denk dat de minister veel zou kunnen leren uit de manier , waarop de provincie Limburg al jaren de dierenasielen op diverse vlakken ondersteunt.

Blijkbaar hebben 131 Vlaamse dierenasielen gebruik gemaakt van de ad hoc subsidie, die de minister eind vorig jaar, begin dit jaar toegekend heeft.”