Vlaams Bermbesluit overtreden in Sint-Truiden

“Ga maar eens wandelen tussen de bloesems in Sint-Truiden en je kan op diverse plaatsen (onder andere het domein Speelhof en in Bevingen) op het grondgebied merken dat de bermen er al gemaaid zijn. Nochtans mag dit (nog niet) volgens het Vlaams Bermenbesluit van woensdag 27 juni 1984”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Artikel 3 is duidelijk: Begraasde bermen mogen niet vóór 15 juni gemaaid worden.
Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september.
Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien.

Voor mij is dit nog maar eens de bevestiging dat de huidige CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid geen echt beleid qua biodiversiteit, onder andere voor de insecten, en natuurbehoud voert.

Op heel wat plaatsen is het maaisel niet afgevoerd en klepelen zonder afvoer staat gelijk aan bemesten. Dus geen verschraling en in feite geld weggegooid.

Zo te zien, is er gemaaid op het ganse grondgebied waar fietsers passeren. Maar ook dat mag niet, enkel op die plaatsen waar de verkeersveiligheid echt in het gedrang komt, bijvoorbeeld in bochten en/of kruispunten waar de zichtbaarheid te beperkt is. En dat allemaal ten koste van de fauna en de flora.

  

Als ik informeer bij de stadsdiensten, wordt er als het ware uit de lucht gevallen. Nochtans verneem ik informeel dat het maaien door een private firma gebeurt, die dan ook een formele opdracht moet gekregen hebben.

De overtredingen tegen het Vlaams Bermenbesluit in het buitengebied worden opgevolgd door de Natuurinspectie van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB).
Ik heb mijn bedenkingen overgemaakt aan de betrokken diensten.
Kijken of de handhaving werkt in Vlaanderen
.”

Hieronder vindt u de digitale kop van het artikel dat hierover in Het Belang van Limburg staat (1) en op de lokale nieuwswebsites www.truineer.be (2) en www.truiensnieuws.be (3) verschenen is.