STILTE graag

“Geluidsoverlast ligt steeds gevoeliger bij heel wat burgers. Het is ook één van de meest gesignaleerde milieuproblemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Daarom heb ik er op dinsdag 15 september 2020 een vraag over gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over de actuele stand van zaken in Vlaanderen en welke acties er gepland worden, zowel qua preventie, als qua handhaving.

Jaarlijks nemen de gezondheidsproblemen toe bij mensen en vallen er zelfs een aantal doden als gevolg van lawaaioverlast.
De nodige kennis, technologie en handhavingsmogelijkheden zijn voorhanden om dit probleem aan te pakken en beter onder controle te houden.
Een overheid, die zichzelf respecteert, moet zorgen voor rust en orde binnen de openbare ruimte. En daar hoort tevens geluidsoverlast bij.

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord. (1)