Philip Pirard gaat, Johan Gielen komt

Sedert 1 september 2011 is voormalig korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Philip Pirard korpschef van de politie Hasselt - Zonhoven -Diepenbeek (HAZODI).
Tijdens de politieraad van woensdag 28 september 2011 werd Johan Gielen unaniem aangeduid als korpschef ad interim (a.i) van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.


Tijdens een receptie, aangeboden door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op vrijdag 30 september 2011, werd officieel afscheid genomen van Philip Pirard en werd Johan Gielen officieel verwelkomd.

Burgemeester Ludwig Vandenhove bedankte in zijn korte toespraak voormalig korpschef Philip Pirard voor het geleverde werk en verwelkomde hoofdcommissaris a.i. Johan Gielen.

“Toen voormalig korpschef Philip Pirard aankondigde dat hij kandidaat was voor de functie van korpschef HAZODI heb ik hem hierin onmiddellijk gesteund.
Je mag niemand tegenhouden in zijn ambitie. Bovendien ben ik fier dat Philip nu korpschef is van de grootste politiezone van Limburg.”, aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

“Ik had er uiteraard een dubbel gevoel bij: enerzijds een lach, omdat ik blij ben voor Philip en het een hele eer is voor onze zone dat hij nu verhuist naar de grootste politiezone van Limburg, anderzijds een traan, omdat wij een uitstekende korpschef verliezen, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken mee op de kaart heeft gezet als één van de beste van België en Vlaanderen. Bovendien heb ik altijd goed en nauw kunnen samenwerken met Philip en hebben wij bij manier van spreken mekaar wederzijds bevrucht qua ideeën.
Tijdens mijn periode als parlementair, als federaal volksvertegenwoordiger en zeker ook als senator en als voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt, heb ik heel wat ideeën kunnen aanreiken aan Philip Pirard, maar omgekeerd gebeurde hetzelfde van hem naar mij toe, zodanig dat ik deze zaken op hoger niveau kon aanbrengen. Ook hebben we samen heel wat artikels gepubliceerd.”

Voor het overige hield burgemeester Ludwig Vandenhove zijn toespraak kort, omdat hij aan professor doctor Valère Stijnen gevraagd had om een power point presentatie te maken over de carrière van Philip Pirard bij de voormalige gemeentepolitie van Sint-Truiden en bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Deze power point presentatie viel enorm in de smaak bij de aanwezigen.

Philip, het ga je goed in Hasselt.
Net zoals we de voorbije weken al gezien hebben, ben ik ervan overtuigd dat we in de toekomst veel persberichten van initiatieven gaan lezen, die de politiezone HAZODI neemt en die in feite gebaseerd zijn op projecten, die we in Sint-Truiden al enkele jaren doen.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> heette korpschef a.i. Johan Gielen officieel welkom en bedankte hem vooral dat hij bij de aanvang van de politiehervorming en bij het samengaan van de gemeentepolitie en de rijkswacht bij de lokale politie in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is gebleven ondanks een aantal mogelijkheden, die zich elders voordeden.
“De aanwezigheid van Johan heeft de integratie van de ex-rijkswachters in de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken versneld en versterkt.

Johan was en is nog altijd hun vertrouwenspersoon.", besluit Ludwig Vandenhove/>.