Opening fietspunt in Sint-Truiden!

Op dinsdag 28 april 2009 vond de officiële opening van het fietspunt in het station van Sint-Truiden plaats.

De organisatie van het fietsinrijpunt gebeurt door de vzw Basis, in nauwe samenwerking met het stadsbestuur.
De vzw Basis staat in voor het online verhuursysteem, de technische ondersteuning en het onderhoud van de fietsen en de fietstaxi.

 

Sint-Truiden wil de toerist op twee wielen verwennen, maar ook de bewoners en de pendelaars stimuleren om zich (nog) meer met de fiets te verplaatsen.
Met dit fietspunt ontstaan meer mogelijkheden, zoals het verhuren van gemotoriseerde fietsen en fietsen voor personen met een handicap.”, aldus schepen van sociale economie/verkeer
Els Sneijers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

De samenwerking met de vzw Basis wordt uitgebreid.
Tot nu toe staat de vzw Basis sinds vorig jaar in voor de organisatie van de fietstaxi, die toeristen de gelegenheid biedt om in beperkte groep (maximum twee personen per taxi) al fietsend Haspengouw en Sint-Truiden te bezoeken.
Vanaf deze zomer zal in het station van Sint-Truiden een fietspunt opstarten dat gericht is op pendelaars en vanaf  januari 2010 ook op toeristen.
De idee is gegroeid vanuit de positieve ervaringen van de ‘sociale-economie-fiets-ondernemingen’ en de vraag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) naar het beheer van fietsenstallingen. 
Het fietspunt, centraal gelegen op het stationsplein in gebouwen van de NMBS, organiseert een fietsenstalling onder toezicht, fietsenverhuur en een hersteldienst.
Het fietspunt werkt elke dag tussen 07.00 uur en 19.00 uur, ook in de weekends.

 

 

Dit project biedt werk aan vijf voltijdse werknemers.
Vzw Basis en de stad Sint-Truiden komen hiermee tegemoet aan de doelstellingen van de sociale economie: het begeleiden van werkzoekenden, die moeilijkheden ondervinden op de reguliere arbeidsmarkt.

 

 

“Het is precies de combinatie van sociaal ondernemerschap, met speciale aandacht voor mobiliteit, milieu en toerisme, en de kwaliteitsvolle dienstverlening, die het ‘concept fietspunt’ zo sterk maakt.”, aldus
Els Sneijers.

 

 

 

 

 

Tot nu toe werden twee fietspunten in Limburg opgestart: Hasselt en Sint-Truiden.
Deze kwamen tot stand dankzij de steun van de lokale besturen, de provincie Limburg en de NMBS-holding. “Als stad Sint-Truiden blijven we ook aandringen op een cofinanciering van de NMBS voor het pas geopende fietspunt te Sint-Truiden.
Ik heb in die zin een brief gestuurd naar Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“Het stadsbestuur van Sint-Truiden engageert zich om samen met vzw Basis dit project verder uit te werken enerzijds omdat het duurzame tewerkstelling creëert voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden uit de eigen stad, anderzijds omdat het past in een milieuvriendelijk mobiliteitsbeleid.
Het organiseren van dit fietspunt in de gebouwen van het station kan het actief en functioneel fietsgebruik in Sint-Truiden enkel ten goede komen. In die zin is er ook al communicatie gevoerd naar de bedrijven in Sint-Truiden toe om het pendelen met de fiets van zoveel mogelijk werknemers in onze stad te stimuleren.”, besluiten
Els Sneijers en Ludwig Vandenhove.