Meer verantwoordelijkheid bij de voetbalclubs, minder bij de overheid

 “Ik blijf dat zeggen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De laatste maanden en weken doen er zich steeds meer incidenten voor in de hoogste afdelingen.(1)

In feite verandert er niets.
Als ik mijn website er op na sla, merk ik geen verschil in mijn lange politieke carrière.
Veel woorden, geen echte daden.

In België blijft het voetbalhooliganisme een probleem.
Vroeger was het nog beperkt tot enkele clubs, nu kan het elk weekend overal gebeuren.
Het wordt erger in plaats van te verminderen.

De Belgische Pro League, verantwoordelijk voor het Belgisch profvoetbal, blijft de feiten relativeren, zelfs minimaliseren.
Het is bij manier van spreken iedereen geweest, behalve de clubs zelf.
Sla het recente interview in De Standaard met de Chief Executive Officer van de Pro League Lorin Parys er maar eens op na.(2)
Voor mij blijft het duidelijk: de eerste verantwoordelijken zijn de clubs.

Zij moeten verantwoordelijk zijn voor heel ‘hun voetbalfamilie’.

Ik herhaal nog maar eens enkele van mijn voorstellen bij wijze van voorbeeld: onder andere puntenverlies voor de clubs, waarvan de supporters zich echt misdragen, boetes voor de clubs, die in verhouding staan tot het vele geld dat in het voetbalcircuit omgaat, één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren laten spelen en interne straffen en boetes van de Belgische Pro League en/of de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor iedereen, die bij een club betrokken is door de invoering van verplicht lidmaatschap. Ja, elke supporter zou lid moeten zijn, zodanig dat de organisatie(s) zelf kan/kunnen schorsen en de toegang ontzeggen tot de stadions en zelf controleren. Het kan toch niet dat nu hooligans, die stadionverbod hebben, toch nog wedstrijden bijwonen.

Optreden van de overheid in het algemeen en van ordediensten in het bijzonder zouden echt uitzonderingen moeten zijn.

De voetbalclubs zullen wel weer moord en brand schreeuwen: wie gaat dat betalen?
Het geld voor miljoenentransfers kan blijkbaar niet op - deze wintermercato is daar weer overduidelijk in - voor de handhaving en de veiligheid is er blijkbaar geen geld.

Voetbal op dat niveau is al lang geen sport meer, puur commercie, zelfs kapitalisme. Dus het enige waar de clubs oren naar hebben, is aan hun inkomsten zitten.

Wat mij betreft, moeten die maatregelen niet enkel gelden voor geweld en agressie, maar evenzeer voor racisme.(3)

En dan die onzin van een match stil te leggen en ze dan eventueel nog te laten afwerken op een ander moment.
Voor mij blijft het simpel: ploegen en/of de supporters, die de problemen veroorzaken, verliezen de wedstrijd.

Het is allemaal niet moeilijker dan dat, maar blijkbaar mag er aan het voetbal niet geraakt worden, omdat het sterk leeft bij de bevolking. Maar de echte voetballiefhebbers zijn die paar procenten personen, die steeds de amok maken, ook liever kwijt dan rijk."
___

Tags: