Ludwig Vandenhove pleit andermaal voor een ronde tafel over de toekomst van de fruitsector!

Naar aanleiding van de Staten-Generaal van Haspengouw rond de activiteit ‘meer dan 1000 jaar fruit in Haspengouw’ heeft Ludwig Vandenhove nogmaals gepleit voor een ronde tafel, waarbij door alle betrokkenen zou kunnen nagedacht worden over de toekomst van de fruitsector in onze regio.

Immers, er mag  niet dezelfde fout gemaakt worden als pakweg 15 of 20 jaar geleden door te denken dat er alleen hier in onze regio fruit groeit. Dit gaat des temeer op in onze OPEN economie en wereld, die elke dag meer een feit wordt. Met andere woorden, de internationale concurrentie in de fruitsector neemt zienderogen toe.
Bovendien moet de fruitsector ook actief meedenken over toekomstige aanverwante activiteiten in het kader van de zogeheten plattelandsontwikkeling, zoals toerisme.

Met alle betrokkenen denkt Ludwig Vandenhove aan de veilingen, de beroepsorganisaties,
de provincie Limburg, de Haspengouwse gemeente- en stadsbesturen en eventuele andere
(semi-)openbare instanties.

Tevens is Ludwig Vandenhove van mening dat zulke ronde tafel best zelfs op een vrij permanente basis zou ontwikkeld worden.