'Hedendaagse kunst past bij historische, religieuze gebouwen, maar ...!

"De stad Sint-Truiden beschikt over heel wat historische en religieuze gebouwen.
Reeds enkele malen is er in en/of rond deze gebouwen hedendaagse kunst gebracht. Dit was bijvoorbeeld het geval met de tentoonstelling ‘Delicious’ in 2005, de tentoonstelling ‘En het Woord is Beeld Geworden’ in 2007, de tentoonstelling ‘Mijn Hof = Begijnhof’ met onder andere Hugo Duchateau in 2008 en nu met de tentoonstelling van Denmark in de abdij en in de begijnhofkerk."

"Persoonlijk denk ik dat Sint-Truiden toekomst heeft met deze unieke combinatie, maar de uitdaging voor de kunstenaars is steeds om met hun werken ‘op te boksen’ tegen de gebouwen, zodanig dat hun werken niet verloren gaan en in het middelpunt van de belangstelling staan.
Met de exposities, die tot nu toe plaatsgehad hebben in deze religieuze gebouwen, is dit steeds goed gelukt.

 

 

 

 

Momenteel ben ik aan het praten met Bram Bogart senior om naar aanleiding van zijn 90e verjaardag in 2010 een aantal van zijn werken in deze gebouwen tentoon te stellen.
Gedacht wordt aan de abdij, de begijnhofkerk, het kapucijnenklooster en het minderbroedersmuseum.

 

 

 

 

 

In dit verband blijf ik bij mijn stelling dat de stad Sint-Truiden er alles zou moeten aan doen om de begijnhofkerk zelf in beheer te krijgen, weliswaar op voorwaarde dat de provincie Limburg bereid zou zijn om er geregeld, bijvoorbeeld éénmaal per jaar, vanuit Z33 en samen met de stad Sint-Truiden een origineel hedendaags kunstproject op te zetten. Met andere woorden, de stad Sint-Truiden is bereid deze kerk over te nemen, maar dan moet dit begeleid gaan met een ‘zak(je) vol euro’s’."

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zei dit naar aanleiding van de officiële opening van de tentoonstelling ‘Archieven’ van Denmark op vrijdag 21 augustus 2009.

 

 

Deze tentoonstelling loopt nog tot en met 22 oktober 2009 in de abdij en de begijnhofkerk. Daarnaast geeft Francis Smets naar aanleiding van deze tentoonstelling op 1 oktober 2009 een lezing in de Keizerszaal. Tevens is er de mogelijkheid om een rondleiding te boeken voor een gidsbeurt van 2 uur.
Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met de UiTbalie, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden (e-mail: UiTbalie@sint-truiden.be, tel. 011-70 17 00).