Geen uitzendkrachten in openbare sector

“Ik blijf een principieel tegenstander van het inschakelen van uitzendkrachten bij openbare diensten”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Daarom heb ik de schriftelijke vraag gesteld of het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) uitzendkrachten zal inzetten voor het bijkomende werk als gevolg van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller.
Ingevolge het verlies van het voordeel van de terugdraaiende teller voor heel wat gezinnen, wordt het VEKA ingeschakeld op het vlak van informatieverstrekking, vraagbehandeling en uitbetaling.

Uit het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir blijkt dat er nog geen definitieve beslissing is of er uitzendkrachten zullen ingeschakeld worden.
Ik hoop dat er zal geopteerd worden om zelf personen aan te werven via contracten van bepaalde duur.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.