Ereburgers

Op de volgende gemeenteraad van maandag 30 augustus 2021 staat een aanpassing van het reglement om ereburger van de stad Sint-Truiden te kunnen worden. Voortaan kunnen ook personen, die in Sint-Truiden wonen, ereburger worden.

Wij gaan dat steunen als VOORUIT”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De bedoeling is om Olympische turnkampioene Nina Derwael ereburger van Sint-Truiden te maken. Wij stellen voor, via collega gemeenteraadslid Eddy El Herbouti, om ook Gouden Schoen laureaat van 1968 Odillon Polleunis ereburger te maken.

Toen ik in 1998 het ereburgerschap met ons toenmalig college van burgemeester en schepenen instelde, was het een bewuste keuze om enkel niet-inwoners te kunnen aanduiden.
Het aanduiden van een ereburger mag niet leiden tot een politiek opbod en dat gevaar bestaat als je eigen inwoners toelaat. Bovendien moet je voorzichtig zijn met het reglement aan te passen in functie van bepaalde gebeurtenissen, hetgeen nu in feite gebeurt. Precies daarom heb je een reglement.
Ik sta nog altijd achter die zienswijze."

Hieronder vindt u de bijdrage, die de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be hieraan besteed. (1)