Is er zelfs geen geld meer om de zebrapaden te herschilderen?

“Namens VOORUIT Sint-Truiden reageren de collega-gemeenteraadsleden Filip Moers en Gert Stas terecht tegen de slecht of niet-herschilderde zebrapaden op diverse plaatsen in Sint-Truiden”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

Wat is er essentiëler dan verkeersveiligheid in het algemeen en voor de schoolkinderen in het bijzonder?

Ondertussen is het alom bekend in Sint-Truiden dat de financiële toestand vrij dramatisch is.
Een reden temeer om echt beleidsprioriteiten te leggen en zebrapaden en verkeersveiligheid horen daar voor VOORUIT en mijzelf bij
.

Filip Moers: “Ik krijg telkens uitvluchten: het mag niet te koud zijn, het mag niet te droog zijn.
Ik stelde vorig jaar al een vraag tijdens de gemeenteraad en ondertussen is er nog niets gebeurd. Stop daar toch mee, spuit die belijning en die zebrapaden in de zomerperiode, elk jaar is dat opnieuw hetzelfde liedje.
Het is deze week nog zomerweer, doe nu nog het nodige.”

Fractieleider Gert Stas: “Het probleem ligt bij de aansturing van het stadswerkhuis.
Het rommelt daar al een hele tijd, er zitten teveel hoogopgeleide mensen en te weinig arbeiders, die de concrete werken in de openbare ruimte moeten uitvoeren.
Dit had gemakkelijk op de zomerplanning kunnen staan, maar dat gebeurde weeral niet, het draait er echt vierkant.”

Waar is de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden toch mee - of net niet mee - bezig?”