Diervriendelijk slachten?

“Dat bestaat uiteraard niet, maar het gaat over de manier waarop de dieren behandeld worden voor ze gedood worden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Regelmatig duiken er undercoverbeelden op van wantoestanden en mishandeling van dieren in slachthuizen vooraleer ze geslacht en gedood worden.
Onlangs was dat weer het geval in een varkensslachterij in Torhout.
Op aangeven van de partijgenoten in Torhout heb ik mij aangesloten bij het debat dat hierover plaatsgehad heeft in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 8 juli 2020.

Elke keer als er zo beelden opduiken, wordt er in twijfel getrokken door sommigen of dat wel authentieke en/of actuele beelden zijn.
In dit geval gaat het over beelden van vzw Animal Rights.
Ik meng mij nooit in die discussie, omdat ik vertrouwen heb in de organisaties, die opkomen voor dierenrechten. Bovendien zijn het opgenomen beelden, dus de feiten tegen dieren zijn alleszins (ergens) gebeurd.

Mijn mogelijke oplossingen, die mee de zaak kunnen vooruithelpen.
Ten eerste meer controles en streng optreden tegen overtreders.
Gewoon aan het geld zitten van de uitbaters van de slachthuizen, desnoods sluiten. Maar ook hier komen we het typisch Belgisch probleem weer tegen.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) -Belgisch-  controleert prioritair op volksgezondheid, dat is hun hoofdopdracht, niet op dierenwelzijn. Dierenwelzijn is immers een Vlaamse bevoegdheid.
Het FAVV meldt enkel dierenwelzijnsproblemen aan de dienst Dierenwelzijn.
Minister Ben Weyts heeft nu aangekondigd dat hij voor Vlaanderen “een honderdtal” specifieke dierenartsen met opdracht (DMO ‘s) zal werven, die specifiek de dierenwelszijnsproblematiek zullen opvolgen. Dus een veearts voor de volksgezondheid en een veearts voor dierenwelzijn.
Geen probleem voor mij, maar efficiënt is anders.
Samenwerken, samenwerkingsfederalisme bestaat blijkbaar niet meer in ons land.
Ten tweede het personeel dat tewerkgesteld is in slachthuizen moet goed opgeleid zijn en eerlijk vergoed worden.
Het gaat hierbij om laaggeschoolden en die personen treft geen schuld, wel hun ‘bazen’, die onvoldoende in hun personeel investeren.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.