Chiro Vlaanderen heeft gelijk

Chiro Vlaanderen vraagt dat de nieuwe gemeentebesturen, die in oktober worden verkozen, dringend werk maken van het lokalenprobleem waar almaar meer jeugdbewegingen mee kampen.*

 “sp.a/Lijst Burgemeester is het hier volledig mee eens.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Dit is de reden waarom wij jaren infrastructuur van jeugdbewegingen en -organisaties financieel mogelijk gemaakt hebben en ondersteund hebben via het gemeentelijk subsidiereglement betreffende het toekennen van een buitengewone bijlage bij aankoop, nieuwbouw of renovatie van onroerende accommodaties door verenigingen. Wij willen dan ook dat deze maatregel, die CD&V en Open VLD tegen sp.a/Lijst Burgemeester in, weggestemd hebben, zo snel mogelijk opnieuw ingevoerd wordt. Nu kan dit echter niet, want er zijn op aandringen van CD&V en Open VLD geen middelen in de begroting 2012 ingeschreven.
Het is één van de prioritaire aandachtspunten in het verkiezingsprogramma.”

Zie de website www.chiro.be.

Zie onder andere de teksten ‘Waar halen ze het?’ van 25 februari 2010 en ‘Audit: maat voor niets!’ van 12 mei 2012 op deze website.

 

* Chiro: ‘Gemeenten moeten werk maken van jeugdlokalen’ verschenen in Het Nieuwsblad van dinsdag 14 augustus 2012