Cartoon: Sint-Truiden: prachtig Begijnhof

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.

De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Sint-Truiden: prachtig Begijnhof!


Elke stad zoekt in het kader van zogeheten city-marketing steeds naar nieuwere, grotere en vaak ook duurdere evenementen en/of initiatieven om de stad bekend te maken en om alzo toeristen en regelmatige bezoekers aan te trekken. Voor de stad Sint-Truiden is dit niet anders. Dit soort activiteiten bepaalt immers voor een groot stuk het imago van een stad, waardoor bijvoorbeeld ook investeerders en nieuwe potentiële handelszaken zich laten overtuigen om zich in Sint-Truiden te vestigen.

Ik wil deze tendens zeker niet tegenhouden, integendeel zelfs, ik wil ze enkel ‘bijsturen’. Zoeken naar nieuwe en originele dingen voor een stad is een permanente uitdaging. Bestaande en waardevolle activiteiten en bezienswaardigheden, die in het verleden hun aantrekkingskracht al bewezen hebben, mogen hierbij echter niet uit het oog verloren worden, ook niet qua promotie en qua aandacht.
Het is geen kwestie van óf óf, het is een kwestie van én én.

Ik heb dit idee al enkele malen ontwikkeld, zowel op deze website, als in toespraken en/of voorwoorden van het maandelijks informatieblad.

In dit verband wil ik hierbij aandacht vragen voor het Begijnhof van Sint-Truiden, dat meer dan ooit vandaag een bijkomende toeristische aantrekkingspool voor Sint-Truiden en omgeving kan vormen.

Vooreerst is er de ligging: op loopafstand verwijderd van het centrum en vlakbij het domein Speelhof, één van de groene longen in het centrum van Sint-Truiden. Trouwens ook dit is één van de punten, die wij als stad Sint-Truiden misschien te weinig uitspelen, te weten hoeveel groen wij nog aanwezig hebben in en rond het centrum van de stad.
In dat verband heb ik ook al diverse malen aandacht gevraagd voor onze unieke vestengordel rond Sint-Truiden.

Naast het Speelhof denk ik hierbij inderdaad aan de gerenoveerde vesten en zeker en vast niet te vergeten het gerenoveerde stadspark. Ik daag iedereen uit om na te gaan hoeveel andere steden van de omvang van Sint-Truiden of groter er in Vlaanderen zijn, die in hun hart zo’n stadspark liggen hebben. Het zullen er niet veel zijn!

Vermeldenswaard is ook dat het Begijnhof van Sint-Truiden door de United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) beschermd is als wereldkundig erfgoed.

De uitdaging met betrekking tot de Begijnhofsite is dubbel.
Enerzijds hebben we hierrond als stad Sint-Truiden, samen met het Bestuur voor Monumenten en Landschappen en de provincie Limburg een korte- en langetermijnvisie uitgewerkt, anderzijds moet er meer promotie gemaakt worden rond het Begijnhof als toeristische trekpleister zonder dat dit overlast voor de bewoners met zich meebrengt.

Wat de ontwikkeling van deze visie betreft, moet er rekening gehouden worden met twee elementen. Eensdeels is er het beschermingsbesluit van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen.
Tegen het eerste ontwerp van dit besluit werden een aantal bezwaren ingediend door zowel de inwoners van het Begijnhof, als de stad Sint-Truiden en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) gezien de ligging van het rustoord ’ t Meiland in de buurt. Deze bezwaren betekenden zeker niet dat de verschillende partners iets hebben tegen de bescherming van het Begijnhof. Alleen drongen zij en wij aan op een ‘realistische’ bescherming.
De bezwaren werden door het stadsbestuur gebundeld na een openbaar onderzoek en doorgegeven aan de Vlaamse Gemeenschap, met als resultaat dat er een aangepast beschermingsbesluit werd goedgekeurd waarin de bindende beheersopties werden geschrapt.
Anderdeels zijn er de plannen van de provincie Limburg. Het gaat hierbij om een masterplan. Ook hier is het de uitdaging om met alle betrokken partners, en zeker met betrokkenheid van de inwoners, te komen tot een realistisch plan op korte, halflange en lange termijn. Uiteindelijk moeten de bestaande plannen én van Monumenten en Landschappen, én de provincie Limburg én de stad Sint-Truiden in maximale samenspraak met de bewoners zo op mekaar afgestemd worden dat we tot een realistisch beleidsplan op korte, halflange en lange termijn voor het Begijnhof komen.

Een aantal elementen uit het masterplan zijn ondertussen al gerealiseerd. Zo werd de definitieve verlichting geplaatst. Het gaat hierbij om gevelarmaturen die dezelfde zijn als de armaturen die aan het Festraetshuisje hingen, om zo de uniformiteit te bewaren. De ‘oude’ verlichting wordt behouden als sierverlichting en zal binnenkort ook gerenoveerd worden.
Wat de infrastructuurwerken betreft, werd er al een start gemaakt met de herinrichting van de Poelstraat, die vroeger behoorde tot het Begijnhof. Hetzelfde concept, met name de volledig heraanleg van de wegen in kasseiverharding, zal ook op het Begijnhof toegepast worden. Daarenboven wordt ook de riolering vervangen. Deze werken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in 2008.
Ook het Begijnhofplein werd inmiddels heraangelegd door de provincie Limburg, zodat het groen weer een nadrukkelijker plaats krijgt in het geheel van de site.
Het stadsbestuur keurde enkele maanden geleden ook een kaleipremie goed zodat bewoners die hun huizen in de oorspronkelijke kleuren laten kaleien, hiervoor op ondersteuning van het stadsbestuur  kunnen rekenen.
In april 2007 wordt een ontwerper aangesteld voor de restauratie van de Begijnhofmuur en er wordt ook nagedacht over de heraanleg van de vroegere bleekweide, gelegen tussen de Begijnhofmuur en het Speelhof.
Er wordt dus door al de betrokken actoren hard gewerkt aan de verwezenlijking van de aanbevelingen die in het masterplan van de provincie worden vooropgesteld.

Daarnaast is het van belang dat het Begijnhof toeristisch (nog) meer gepromoot wordt. De Begijnhofsite beschikt immers over heel wat troeven: enerzijds zijn er het Festraetsuurwerk en de Begijnhofkerk met unieke muurschilderijen en het beschermde Ancionorgel, anderzijds zijn er een aantal private initiatieven, zoals onder andere de 4 Roses Art Gallery, kunstatelier Fribergé en een horecazaak. Het is van belang dat op het vlak van het organiseren van activiteiten op het Begijnhof en/of de promotie errond de diverse partijen de handen zoveel mogelijk in elkaar slaan. Het kan hierbij perfect gaan om een privaat-publieke samenwerking. Vooral de promotie is hierrond belangrijk.
Ook meen ik als burgemeester, en het is misschien een stuk een ‘schuldbekentenis’, dat wij het Festraetsuurwerk nog meer moeten promoten als toeristische trekpleister. We moeten immers niet vergeten dat het Festraetsuurwerk de oudste toeristische attractie in Limburg is en dat biedt zeker een aantal mogelijkheden. Met een jaarlijks bezoekersaantal van 10 000 is het Festraetsuurwerk nog altijd één van de meest bezochte plaatsen van onze stad, terwijl wij ons daar niet altijd van bewust zijn. Verder moeten wij de accommodatie van het Festraetsuurwerk op regelmatiger tijdstippen voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld tentoonstellingen, ter beschikking stellen.
Terzake kan bijvoorbeeld ideaal naar een combinatie gezocht worden met tentoonstellingen in de 4 Roses Art Gallery.
Tevens moeten we de provincie Limburg stimuleren om meer activiteiten in de Begijnhofkerk te doen.

Tijdens de komende zomermaanden juli en augustus zal de socio-culturele vereniging Curieus drie films in openlucht vertonen op het Begijnhof. Het is hiervoor immers een geschikte locatie.

Belangrijk in heel dit gebeuren is dat de buurt hierbij betrokken blijft. In die zin is het dan ook positief dat er op het Begijnhof een zeer actief buurtcomité is dat model kan staan voor heel wat andere buurten en/of wijken en dat zeer actief is met originele initiatieven (bijvoorbeeld Spaanse avond, barbecue, kerststallententoonstelling en -tocht, etc.)

Volgend jaar bestaat het Begijnhof daarenboven 750 jaar! Het stadsbestuur zal bij die gelegenheid, samen met de buurtbewoners, een aantal activiteiten op touw zetten om ervoor te zorgen dat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaat.

U merkt het, het Begijnhof heeft alle troeven in handen om naar de toekomst toe Sint-Truiden nog een bijkomende toeristische trekpleister te bezorgen!


Ludwig Vandenhove/>burgemeester- senator

 

 

Tags: