Cartoon: meiboomplanting op 1 mei!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt.


De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).  

Meiboomplanting op 1 mei!


Als socialist is 1 mei voor mij altijd een hoogdag. Op deze website ben ik hier al vaak op ingegaan, maar nu wil ik het eens over iets anders hebben, dat ook verbonden is met 1 mei, namelijk de meiboomplanting.

Sinds ik burgemeester ben, is de meiboomplanting terug meer naar de voorgrond geschoven. Het is nu een gezellige en sympathieke samenkomst in het centrum van de stad, op de Groenmarkt, ’s middags vanaf 15.00 uur. Het is met andere woorden één van de vele evenementen, die in onze stad plaatsvinden.

Door het in leven houden van tradities blijft de band tussen heden en verleden levendig en daarom biedt het stadsbestuur dan ook steun aan de verenigingen die de organisatie van deze meiboomplanting op zich nemen.

De meiboomplanting dateert van voor onze tijdrekening; het gebruik ontstond uit de overtuiging dat de vruchtbaarheid van de jonge natuur op de mens kon worden overgedragen.
Omdat de meimaand door de eeuwen heen zowat als symbool van de vernieuwing werd gezien, was dit de maand bij uitstek om hulde te brengen aan de natuur.

Hieruit ontstonden verschillende mei-gebruiken:

·         Op de vooravond van 1 mei werd een met kleurige linten versierde boom naar het dorpsplein gebracht en geplant.
Hierrond danste de gemeenschap bij wijze van eerbetoon.

·         Op de eerste dag van mei boden jongelingen hun meisje bloemen of een heesterstruik aan. Zij kozen die in functie van het vermeende karakter van hun liefste. Ook een bloemenkrans of -kroontje kwam erbij te pas.

·         Op basis van kracht of handigheid werd een meikoning gekozen, die zich dan een meikoningin uitkoos.
Ze regeerden tot 1 mei van het daaropvolgende jaar.

De plaatselijke volkskunstgroep Pierlala heeft aan het eeuwenoude gebruik van het planten van de meiboom terug zijn oude luister geven en zet dit initiatief jaarlijks verder.

Als burgemeester wil ik deze groep dan ook nog eens extra bedanken voor haar inzet. Dankzij hen blijft de mooie traditie om de lente feestelijk in te luiden immers nog altijd behouden.

 

 

Tags: