Cartoon: Kunst Groen wordt een Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.)!

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. 

De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).Kunst Groen wordt een Vereniging Zonder Winstoogmerk (V.Z.W.)!

Burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> laat geen enkele gelegenheid onbenut om te zeggen over hoeveel groen de stad Sint-Truiden wel beschikt en hoeveel middelen hier de laatste jaren in geïnvesteerd zijn.
Kijk onder andere naar de vesten, het stadspark, het Speelhof, etc.
Via de oprichting van de V.Z.W. Kunst Groen wil hij dit groen permanent confronteren met kunst.

Kunst Groen is een initiatief dat begin jaren ’90 ontstaan is op het domein ‘Terbiest’ toen mevrouw Nadine Libens er nog coördinatrice was.
Samen met een aantal kunstenaars heeft zij samen met burgemeester - senator
Ludwig Vandenhove/> toen het initiatief genomen om een tentoonstelling te organiseren, waarbij beeldende kunst geconfronteerd werd met het kasteelpark van het domein ‘Terbiest’.
Ondertussen is dit initiatief Kunst Groen uitgegroeid tot een traditie.
Vorig jaar was Kunst Groen al aan de 7e editie toe en stond ze onder andere in het teken van de gerenoveerde vesten rond Sint-Truiden.

De stad Sint-Truiden beschikt over een aantal unieke groene longen in en/of rond het stadscentrum.

Er is geen enkele andere stad in Vlaanderen van de omvang van Sint-Truiden, die zoveel groen in het centrum heeft.
Kunst Groen wil zich nu als V.Z.W. structureren om permanent deze groene longen te confronteren met beeldende kunst.

De bedoeling hierbij is om zoveel mogelijk niet-professionele kunstenaars aan bod te laten komen, hetgeen zeker niet betekent dat er minder kwaliteit zal geboden worden.
Integendeel, V.Z.W. Kunst Groen wil een kweekvijver voor artistiek talent zijn, maar wil vooral ook mensen van eigen bodem en uit de eigen regio kansen geven.

Naast het tweejaarlijks initiatief Kunst Groen op de vesten, in de tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op andere plaatsen in Sint-Truiden, wil Kunst Groen jaarlijks enkele initiatieven nemen waarbij kunstwerken tentoongesteld worden op publieke en/of private groene ruimten.
Naar aanleiding van de Dag van het Park op zondag 27 mei 2007 zullen bijvoorbeeld een aantal kunstwerken in het stadspark van Sint-Truiden aangebracht en/of tentoongesteld worden.

Ook zal er nauw samengewerkt worden met de V.Z.W. Koninklijke Kunstkring van Sint-Truiden, zodanig dat er op de vest in de buurt van ‘de Zoutkist’, de thuisbasis van de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden, bijna permanent iets met groen, de vest en beeldende kunst kan gedaan worden.

De bedoeling van de V.Z.W. Kunst Groen is vooral ‘low budget’ te werken zodanig dat zoveel mogelijk kunstenaars tegen zo goedkoop mogelijke voorwaarden de kans krijgen om met hun werken en prestaties naar buiten te treden.

Wees ervan overtuigd: het groene Sint-Truiden, het aanwezige artistieke talent en het element ‘low budget’ vormen een unieke combinatie en bijkomende uitstraling voor de stad Sint-Truiden!

De V.Z.W. Kunst Groen vertrekt ook met de nodige bescheidenheid en wil zeker niet concurreren met private initiatieven en/of instanties.
Dit neemt echter niet weg dat ook de V.Z.W. Kunst Groen de uitdaging aandurft om bijvoorbeeld langs wandelwegen en/of fietsroutes, een idee van gouverneur Steve Stevaert, bepaalde kunstwerken te plaatsen.
Indien dit toeristisch cultureel initiatief van de grond komt, is het immers ook belangrijk dat naast nationaal en internationaal bekende kunstenaars ook kansen geboden worden aan mensen en talent van bij ons.

Ook de beeldentuin op het domein ‘Terbiest’, die sedert september 2006 een feit is en waar regelmatig beelden gewisseld worden en die permanent toegankelijk is, zal één van de hoofdbekommernissen worden van de V.Z.W. Kunst Groen.
De bedoeling is ook weer om van het kasteelpark ‘Terbiest’ een gerenommeerd beeldenpark te maken, waarbij kunstenaars mogelijkheden krijgen om hun werken tot uiting te brengen.

Met de V.Z.W. Kunst Groen krijgt de stad Sint-Truiden er een puik artistiek en cultureel initiatief bij!

Tags: