Cartoon: Het grootste petanquetornooi op de tweede grootste markt van België!?

Sinds januari 2005 kan u op deze website wekelijks een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat elke week zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis van die week wat meer in het oog springt. De cartoons van 2005 en 2006 werden telkens tentoongesteld en gebundeld in een cartoonboek.
Wil je nog een exemplaar van het eerste cartoonboek ‘Een jaar Ludwig ludiek’ of van het tweede cartoonboek ‘Twee jaar Ludwig ludiek’ ontvangen, stuur dan een e-mail met je adres naar burgemeester@sint-truiden.be en je krijgt zo snel mogelijk een exemplaar toegestuurd (zolang de voorraad strekt).

Het grootste petanquetornooi op de tweede grootste markt van België!?


Op vrijdag 9 maart 2007 zijn de overdekte petanqueterreinen in het voormalig Belgacomgebouw, nog beter bekend als de Coca Colafabrieken in de Gazometerstraat geopend.
Hiermee is een verdere stap gezet in de ontwikkeling van de petanquesport in Sint-Truiden!

Sedert het aantreden van het stadsbestuur onder leiding van schepen van Sport
Johnny Vangrieken/> en burgemeester Ludwig Vandenhove in 1995 is er alles aan gedaan om zoveel mogelijk Truienaren aan te zetten om te petanquen en de petanquesport te promoten.

Petanque, een sport die uit Frankrijk is overgewaaid, heeft verschillende functies: sport, mensen samenbrengen, het buurtleven opnieuw leven inblazen, etc.

Sedert 1995 zijn er in Sint-Truiden niet minder dan 15 petanqueclubs bijgekomen en momenteel liggen er al om en bij de 90 petanquebanen in Sint-Truiden.

Uniek aan de aanleg van deze petanqueterreinen is dat we er weinig of niet met vandalisme geconfronteerd worden.
Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat deze petanqueterreinen steeds zelf aangelegd worden door de petanqueclubs en/of de buurt, zij het weliswaar met materiële en praktische steun van het stadsbestuur van Sint-Truiden.
Iets wat de mensen zelf maken, zelf construeren, beschouwen ze bij manier van spreken als hun eigendom en hier wordt dan ook nauwlettend op toegezien dat er niets verkeerd mee gebeurt.
Of hoe het buurtleven inderdaad nieuw leven wordt ingeblazen!

Petanque spelen betekent ook een vorm van sociale controle: terwijl de volwassenen en senioren petanque spelen, kunnen ze ondertussen ook een oogje in het zeil houden wat de jeugd en/of hun (klein)kinderen ‘uitspoken’.

De petanquesport is voor het stadsbestuur van Sint-Truiden ook bij uitstek de manier waarop sport in de breedte wordt gepromoot.
Sport in de breedte houdt voor ons in dat we zoveel mogelijk mensen de kans geven om actief hun hobby en/of hun sport uit te oefenen, zo goedkoop en in zo ideaal mogelijke omstandigheden, en zo dicht mogelijk bij huis.
De petanquesport past hierin perfect.

Gezien de toenemende interesse in de petanquesport - met onder andere het jaarlijkse tornooi wat georganiseerd wordt onder een aantal clubs, de wisselbeker schepen
Johnny Vangrieken/>, de wisselbeker burgemeester Ludwig Vandenhove, het damestornooi, etc. - was er ook meer en meer vraag naar en nood aan overdekte banen.

Naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 beloofden mijn goede vriend en collega schepen van Sport
Johnny Vangrieken/> en ikzelf dat de overdekte banen binnen enkele maanden een feit zouden zijn.
En inderdaad, wij zijn nog politici van de oude stempel: wat we beloven, doen we ook!

Dit is dan ook de reden waarom op vrijdag 9 maart 2007 de overdekte petanquebanen in het voormalig Belgacomgebouw, beter bekend als Coco-Colagebouw in de Gazometerstraat, zijn geopend.
Alle petanquers van Sint-Truiden zijn er fier op, maar ook heel wat bezoekers van andere clubs in heel Limburg waren aanwezig en waren eerder jaloers dat ze zulke accommodatie niet in hun eigen gemeente of stad hebben.

Hiermee vervult Sint-Truiden nog maar eens een voorbeeldfunctie, in dit geval op het vlak van de petanquesport.

Zoals hoger reeds aangehaald zijn met soort initiatieven in feite verschillende beleidsdomeinen betrokken: sport, seniorenbeleid, sociaal beleid, integrale veiligheid, het bevorderen van het buurtleven, etc.
Of hoe de petanquesport ook een goed voorbeeld van integrale veiligheid kan zijn, met andere woorden ‘hoe we de burgers de kans geven om zich goed in hun vel te voelen’.

Dankzij deze overdekte petanqueterreinen kan de petanquesport in Sint-Truiden verder bloeien.
Maar nog meer dan nu het geval is, moet de petanquesport bijdragen tot het sociale leven in Sint-Truiden.
In die zin is er bijvoorbeeld al een tornooi georganiseerd bij de opening van de vest langs de Tichelrijlaan, etc.
Petanque is een sport die in feite overal kan uitgeoefend worden, en die zich niet noodzakelijk moet beperken tot speciaal daartoe aangelegde locaties.
Hoe mooi zou het niet zijn - en ik heb dit al ettelijke keren geschreven en gezegd - indien ook onze groene ring rond Sint-Truiden, onze vesten, gebruikt zouden worden om regelmatig eens een balletje te gooien, heel spontaan en ongeorganiseerd, zoals dit in Frankrijk het geval is.

Als burgemeester moet je durven vooruitkijken en zelfs durven dromen.

In het Franse Rijsel is er op de Grote Markt al enkele keren een heel groot petanquetornooi georganiseerd.
Waarom zou dit geen schitterend, uniek evenement voor de Grote Markt van de stad Sint-Truiden zijn met de nodige uitstraling in heel België en zelfs daarbuiten? Wij hebben niet voor niets de tweede grootste Grote Markt van België.
De stad neemt de uitdaging aan, wie doet mee met ons?

 

 

 


Tags: