Bezige bij Ann Knaepen

“Ik ben blij dat ik voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2006 Ann Knaepen gevraagd heb om kandidaat te zijn op de Lijst sp.a/Lijst Burgemeester.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Het is uiteindelijk haar vader Tuur Knaepen, heel goed bekend in duivenmiddens, die mij geholpen heeft haar te overtuigen (dat verhaal vertel ik nog wel eens!).

Zij heeft het de eerste legislatuur (2007-2013) goed gedaan als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  (OCMW)-raadslid en is daar bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 voor beloond met 1.150 stemmen en is zo gemeenteraadslid geworden.

Ann is een onvoorstelbare bezige bij: ondanks haar politieke activiteiten blijft zij heel actief op cultureel vlak.

U kan dit lezen in het interview hieronder, afgenomen door  Chris Schoeters, van de stedelijke bibliotheek De Leidraad Sint-Truiden, en verschenen in de ‘Uit in Sint-Truiden’ van september, oktober en november 2013.”


 

Zie ook Lijst sp.a/Lijst Burgemeester officieel bekendgemaakt van 02-07-2012 en Terrasfilms in Sint-Truiden van 16-07-2013 op deze website.