Actieplan tegen onwettige afwezigheden en vroegtijdig schoolverlaten nodig

“Na een daling van het aantal onwettige afwezigheden in het eerste Corona schooljaar 2019-2020 is er nu opnieuw een stijging waar te nemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dat geldt zeker ook voor de specifieke situatie in Limburg.

Uit onderzoek blijkt dat spijbelen een belangrijke voorspeller is van vroegtijdig schoolverlaten.
Vroegtijdige schoolverlaters betreden de arbeidsmarkt in een zeer kwetsbare startpositie.

Wat doet Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) hiertegen?
Hoever staat het met zijn al lang aangekondigd actieplan?

Ik stelde een schriftelijke vraag aan de minister.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.