260 000 euro aan studies om het personeel door te lichten…

“Ik geloof niet in al die private studiebureaus, zeker al niet om het personeel door te lichten en zogezegd beter te motiveren.
Ze kosten alleen veel geld.
Je moet vertrouwen geven aan uw personeel en dat gebeurt net niet in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De huidige CD&V-N-VA-Open Vld-coalitie denkt daar duidelijk anders over.
Externe firma’s wandelen bij manier van spreken het stadhuis binnen en buiten.

Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 20 maart 2020 werd de opdracht ‘Personeelsbehoeftemeting’ toegekend aan de firma Moniquet en Company voor 171 215 euro inclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW).
Tijdens de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 15 januari 2021 werd de opdracht ‘Transitie organisatie 2021’ toebedeeld aan de firma Atoom bvba voor 87 120 euro inclusief BTW.
Samen geeft dat om en bij de 260 000 euro op een jaar tijd aan externe firma’s, zonder eventuele meerkosten gerekend.

Als ik dan de bestekken en de collegenota’s erop nalees, zitten er heel wat overlappingen in die opdrachten.
Het is nog erger: op basis daarvan is het zeker niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen wat die firma’s uiteindelijk (gaan) doen.

Burgemeester en schepenen worden betaald om hun werk te doen en hun verantwoordelijkheid op te nemen, niet om dure private firma’s in te huren, die dat in hun plaats doen.

Heeft Audit Vlaanderen dan gelijk in hun analyse over de manier waarop contracten in Sint-Truiden worden toegewezen?
Kloppen dan ‘de roddels’ dat elke politieke partij in het college van burgemeester en schepenen hun eigen bureau (‘s) mag/mogen aanduiden?

Het personeel van de stad Sint-Truiden en de belastingbetaler verdienen beter.”

Hieronder vindt u de bijdragen op www.truiensnieuws.be, www.sintruinbegot.be en www.trudocs.be over dit artikel. (1) (2) (3)