“Ontwerpstrategieën landschapspark De Wijers”

“Het landschapspark De Wijers is één van de unieke gebieden, die de provincie Limburg heeft”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. “Ik ben dan ook blij dat heel wat groepen en mensen participeren en mee helpen nadenken over de verdere ontwikkeling ervan”.

“De afgelopen 7 jaar werkten de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Gouverneur, de provincie Limburg en de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) intensief samen rond De Wijers via samenwerkingsovereenkomsten in het kader van de Strategische Open Ruimte Projecten (SORP).
We komen nu in een transitieperiode terecht, waarbij alle kennis en ervaring van het gebiedsgericht project van De Wijers zullen overgedragen worden van de VLM naar de provincie Limburg.
Er zal een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden tussen de VLM en de provincie Limburg qua structuur, taakafspraken, budget en overleg”, aldus Ludwig Vandenhove.

Onlangs verscheen de publicatie “Ontwerpstrategieën landschapspark De Wijers”.
Hieronder vindt u het voorwoord.

Een exemplaar van het boek kan besteld worden door een e-mail te versturen naar pnc@limburg.be.
De publicatie (slechts 1 exemplaar per aanvraag) is gratis.

Een digitale versie is beschikbaar op ISSU: http://issuu.com/christiannolf/docs/design_workshops_de_wijers_2012_13_

Zie ook https://www.facebook.com/coaltrack/.

 

Zie onder andere Dag van De Wijers Land van 1001 vijvers van 23-09-2014 op deze website.