Mijn stad Sint-Truiden

De sikhs, even Truiens als de bloesems

Ludwig Vandenhove: “Begin jaren ’90, ik herinner mij nog alsof het gisteren was.
Fruittelers betoogden om de Sikhs naar hier te laten komen, maar bekommerden zich niet om de mensonwaardige toestanden, waarin die personen en gezinnen hier zaten.
Dat was de reden waarom wij toen als SP (huidige sp.a) niet actief aan die betoging deelgenomen hebben.
Het was bij de start van de inmiddels ter ziele gegane Ronde Van Limburg op de Grote Markt.

Nancy en ma: leve de thuiszorg

“Gezien de gebeurtenissen in de Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT's) als gevolg van Covid-19 zal in de toekomst wellicht meer gebruik gemaakt worden van thuiszorg.
Ik hoop het alleszins”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik ben bijna een pionier van het geloof in de thuiszorg.
Ik heb niet voor niets mijn licentiaatsthesis in de handels- en bestuurswetenschappen -tegenwoordig master- al in 1981 gemaakt rond het thema ‘Thuisgezondheidszorg versus ziekenhuisopname. Een kosten-batenanalyse.’

30 % meer bestaansminimumtrekkers in Sint-Truiden

“De stad Sint-Truiden moet, net zoals in andere gemeenten en steden, zich richten op de zwakste inkomenscategorieën met extra middelen in het kader van Covid-19”, herhaalt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove nog maar eens.

Tante en mijn moeder

Het persoonlijke kortverhaal van mijn tante en mijn moeder in deze Covid-19 tijden.
Met mogelijke beleidsaanbevelingen.

Tante Iréne is 97 en verblijft in het Rust -en Verzorgingstehuis Villa Rosa in Sint-Truiden.
Mijn moeder is 92 en woont nog alleen thuis.

Compensatie voor technische werkloosheid

“Ik blijf tegen technische werkloosheid bij de overheid. Maar als het toch gebeurt, vind ik dat de betrokken werknemers hiervoor moeten gecompenseerd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat gaan de Truiense politici doen?

“Die vraag kreeg ik van een lokale journalist toen de spelers van Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) een deel van hun wedde afgestaan hebben voor het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ik heb geen probleem met een duidelijk antwoord op die vraag.  

IMPACT-maatregelen: mag meer en sneller zijn

“De stad Sint-Truiden heeft (eindelijk) de plannen bekend gemaakt om de gevolgen van COVID-19 voor de lokale economie zo goed mogelijk te counteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove

Asocialer kan niet!

De stad Sint-Truiden heeft vorige week meer dan 30 personeelsleden op technische werkloosheid geplaatst.
Dan de manier waarop: echt asociaal, zelfs schandalig!

“De betrokken personen zijn vorige week ’s avonds laat gewoon gebeld door hun diensthoofd om hen dat mee te delen.
Blijkbaar heeft dit stadsbestuur geen enkele vorm van empathie.

Maatregelen pro lokale economie in Sint-Truiden: waarom duurt dat zolang?

In andere gemeenten en steden zijn er al van bij het begin van het uitbreken van Covid-19 maatregelen genomen om de lokale economie te ondersteunen. In Sint-Truiden is er echter nog altijd niets.

Nieuwsbrief nr. 31

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden