Mijn stad Sint-Truiden

Cijfers zijn cijfers

Dat is de reactie van sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove op het artikel in Het Belang van Limburg over de personeelsaantallen bij de stad Sint-Truiden.

“Ik trek mijn conclusies op basis van de officiële cijfers, die ik heb opgevraagd en gekregen bij de stad Sint-Truiden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als sp.a blijven wij gaan voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid, maximaal in eigen beheer en met voldoende sociale inslag.
Het biedt voor ons de beste garantie voor een goede en betaalbare dienstverlening voor de inwoners”.

Fusies gemeenten: inspraak voor de bevolking

“Heel wat politici zijn op ‘fusiejacht’. Maar er wordt zelden of nooit stilgestaan met wat de bevolking daarvan denkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een fusie van gemeenten zou nooit mogen verlopen zonder de bevolking te raadplegen. Ik verkondig die boodschap al lang -raadpleeg al mijn teksten op mijn website -, maar nu krijg ik eveneens bijval bij andere politici.

Voor alles en nog wat, wordt de stem van de inwoners voornaam gevonden, maar zoiets belangrijks als een fusie zou ineens achter de rug van de burgers gebeuren.

Personeelsbezetting stad Sint-Truiden: rare evolutie

“Toen wij in 2012 uit de meerderheid ‘gegooid werden’ was er een dubbele kritiek op ons als sp.a: teveel schulden en teveel personeel”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wat stel ik vandaag vast?
De schulden zijn nog nooit zo hoog geweest als op dit ogenblik, veel hoger dan in de periode met de sp.a in de meerderheid.
De stadskas is gewoon leeg.

Elke druppel waterverspilling is er één teveel!

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove als reactie op de verklaringen van schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) over het waterverlies van de fonteinen op het Abdijplein in Sint-Truiden.

“Weten de schepen en de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid dan niet dat water een schaars goed aan het worden is?
Beseffen zij niet dat door de klimaatopwarming het droogteprobleem elk jaar zal toenemen?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

Nieuwsbrief sp.a Sint-Truiden

Sp.a Sint-Truiden heeft vanaf nu een eigen nieuwsbrief.

De bedoeling is om regelmatig nieuws over de partijwerking en over sp.a tussenkomsten in de gemeenteraad te brengen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het eerste nummer.

Is regiopers waakhond lokale democratie?

Er wordt een uitgebreid artikel aan gewijd in LOKAAL van september 2020. (1)

“Interessant”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Het is de samenvatting van een studie, die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Erasmushogeschool uitvoerden naar regiojournalistiek en lokaal beleid.

Een aantal conclusies lijken logisch, zeker voor iemand, die jaren ervaring heeft met de relatie tussen gemeentebeleid en lokale journalistiek. Maar een aantal vaststellingen mis ik, misschien ook omdat ze niet onderzocht zijn.

“Alle sneltesten bij Groenarbeiders negatief”

“Goed nieuws”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar ik blijf erbij dat de verantwoordelijken van de stad Sint-Truiden sneller hadden kunnen optreden.”

Voorzichtigheid geboden!

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove roept op tot maximaal testen nu een Corona-besmetting is vastgesteld bij de Groendienst van de stad Sint-Truiden.

We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Best worden alle stadsarbeiders, die in het stadswerkhuis mogelijk in contact geweest zijn met groenarbeiders, getest. Ook moet er onderzocht worden of de verantwoordelijke(n) bij de stad Sint-Truiden niet te lang gewacht hebben om in te grijpen”, zegt Ludwig Vandenhove.

‘Mislukte’ fonteinen in Sint-Truiden

Samen met de waterpartij op de Groenmarkt, werden de fonteinen op het Abdijpein in werking gezet.

"Maar wat blijkt?
Zij zijn inmiddels en nog altijd uitgeschakeld", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik heb geen problemen met de PVDA”

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zegt dit naar aanleiding van een aantal uitspraken van PVDA-militant Maxime Pirard uit Sint-Truiden. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden