Mijn stad Sint-Truiden

Provinciale subsidie voor herinrichten en openleggen Logebeek in Sint-Truiden

Op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove ging de Limburgse deputatie op donderdag 31 mei 2018 principieel akkoord om de geplande werken aan de Logebeek in Sint-Truiden voor 25% te subsidiëren.

 

sp.a-fractie Sint-Truiden krijgt gelijk van de Gouverneur

“Ook in het dossier van de leasingcontracten van wagens voor de directeur en de financieel beheerder van de stad Sint-Truiden krijgt de stad Sint-Truiden ongelijk van de hogere overheid”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

‘#jijmaaktsint-truiden’ juni 2018

‘#jijmaaktsint-truiden’ juni 2018, het periodieke tijdschrift van sp.a, is er.

 

Ik blijf supporter van KSTVV

Ex-collega gedeputeerde Erik Gerits, die inmiddels directeur van Koninklijke Racing Club (KRC) Genk geworden is (1), heeft alle gedeputeerden als afscheidsgeschenk een gepersonaliseerd truitje bezorgd.

 

Gemeenteraad Sint-Truiden: één keer JA, één keer NEEN

Voor de gemeenteraadszitting van maandag 4 juni 2018 had de sp.a-fractie in Sint-Truiden 2 bijkomende agendapunten ingediend.

 

Altijd de anderen geweest

Schepen Pascal Vossius neemt afscheid van de politiek in Sint-Truiden en trapt weer na.
“Wat me ook bijblijft, is het moment waarop anderen (burgemeester Vandenhove, nvdr) hebben beslist om te stoppen met stedelijk onderwijs. Ik mocht dan als schepen van Onderwijs op VTM uitleggen waarom er zwarte vlaggen hingen.” (1)
Waren Open Vld en hij er niet bij toen die beslissing genomen werd?

 

Schepen Bert Stippelmans deed enkele weken geleden hetzelfde over de verkeerssituatie waarbij in Sint-Truiden straten afgesloten worden voor de zomerterrassen. Hij zei hierover: “Ik wil toch benadrukken dat het niet nieuw is. De twee vorige legislaturen nam het stadsbestuur onder burgemeester Vandenhove exact dezelfde maatregel om de horeca te ondersteunen.” (2)

 

ZWAK!

 

 

Okra Sint-Truiden op bezoek in het provinciehuis

Op donderdag 31 mei 2018 kwamen de senioren van vzw Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (Okra), afdeling Sint-Truiden langs in het provinciehuis voor een rondleiding en een toelichting over een aantal veiligheidstips.

 

Heropening Kringwinkel Sint-Truiden

Er zijn herinrichtingswerken gebeurd aan De Kringwinkel Okazi in Sint-Truiden, Naamsesteenweg 239 in Sint-Truiden. 

Op donderdag 31 mei 2018 gebeurde de heropening.

 

Provinciaal domein Nieuwenhoven

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Jongsocialisten Sint-Truiden lost gebrek aan studieruimte in Sint-Truiden op

Dat is de titel van een artikel  op de website van Het Belang van Limburg (www.hbvl.be, 30-05-2018) over de BLOKBAR die door de Jongsocialisten georganiseerd wordt in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Mijn stad Sint-Truiden