Mijn stad Sint-Truiden

Altijd onderzoeken

Op woensdagavond 15 juli 2020 vond er een incident plaats in Nieuwerkerken tussen een dakloze en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Politieraadslid Ludwig Vandenhove reageerde als eerste.
“Het lijkt mij logisch dat deze zaak intern onderzocht wordt binnen het politiekorps van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Ik doe geen uitspraak over wat er precies gebeurd is, maar het filmpje geeft nog al een heftig beeld’.
De grens tussen zelfverdediging of agressie is dun, maar moet wel duidelijk zijn.”

VDAB wil verder uitbesteden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft plannen om nu ook het schoonmaak- en cateringpersoneel uit te besteden, lees te privatiseren.
Resultaat: 200 personeelsleden minder. (1)

Fier op onze realisaties!

Mijn goede vriend Johnny Vangrieken en ikzelf blijven fier op alles wat wij gerealiseerd hebben tijdens de 18 jaar dat wij respectievelijk schepen en burgemeester van de stad Sint-Truiden waren. Zo zijn er de talrijke huisvestingsmogelijkheden voor verenigingen, waarvoor wij gezorgd hebben.

 

Stad Sint-Truiden betaalt nieuwswebsite uit zonder contract

We vreesden het al, maar blijkbaar is het nog waar ook”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden betaalt al sedert april 2014 726 euro per maand of 8 688 per jaar (inclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)) aan de lokale nieuwswebsite Truineer zonder dat er een contract is.
Eindelijk hebben we de juiste informatie daarover gekregen, hoewel we daar als democratische verkozenen gewoon recht op hebben.
Het stadsbestuur probeert essentiële informatie achter te houden, die we decretaal gewoon moeten krijgen.

Geen water laten verloren gaan!

Dat is de bedoeling van een voorstel van reglement van de sp.a fractie in Sint-Truiden.
Het is meer dan ooit en snel nodig als gevolg van de toenemende droogteproblematiek.

Premie federale regering moet bij ‘de echte sukkelaars’ terechtkomen

De federale overheid heeft beslist om 250 euro extra toe te kennen aan personen met een leefloon, met een handicap en met een Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO ’s) om de financiële gevolgen van Covid-19 enigszins te compenseren.

Meerderheid in Sint-Truiden gaat steeds verder

“De CD&V-N-VA-Open Vld -meerderheid gaat steeds verder in Sint-Truiden”, zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Zo kunnen wij als sp.a niet meer op een normale manier onze oppositierol vervullen. Wij kunnen dan ook niet anders dan opnieuw twee klachten in te dienen bij de Gouverneur.

Domein Terbiest: ‘spijtige’ stand van zaken

www.truineer.be vroeg mij om een tekst te maken over de stand van zaken van Domein Terbiest met het oog op de nieuwe leegstandsheffing, die de stad Sint-Truiden wil invoeren”, zegt gemeenteraadslid en oud voorzitter van de vzw Vriendenkring Domein Terbiest, Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u deze tekst en de bijdrage op www.truineer.be (1).

Limburg scoort goed qua klimaatbeleid

Dat blijkt alleszins uit de recent bekendgemaakte cijfers van 2017. (1)

In 2017 had Limburg qua klimaatbeleid de beste score van Vlaanderen.
In de periode 2011-2017 was er een reductie van 7,3 procent in Limburg, Vlaams Brabant was ‘een goede tweede’ met 3,7 procent.

Vlaams geld gebruiken voor armoede en voor cultuur, jeugd en sport

Vorige woensdag 17 juni 2020 heeft het Vlaams parlement beslist om financiële middelen vrij te maken voor armoede enerzijds en voor cultuur, jeugd en sport anderzijds voor de Vlaamse gemeenten om de gevolgen van Covid-19 op te vangen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden