Mijn stad Sint-Truiden

Carnaval vieren met gezond verstand

Vrouw verkleed als clown tijdens carnavalstoet

"In Sint-Truiden is het vandaag Verloren Maandag.
In onze stad gelden een aantal verbodsregels, maar verbodsregels mogen niet de regel worden bij carnaval: carnaval moet nog kunnen gevierd worden!", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Complimentendag!

Vrijdag 1 maart 2019: complimentendag!

“Sp.a Sint-Truiden deelde traditioneel ‘complimenten’ uit aan het station van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Het is simpel om medemensen een compliment te geven en toch gebeurt het zo weinig”.

  • Zie onder andere ook ‘Complimentendag’ van woensdag 5 maart 2014 op deze website.
  • foto: Pritty Kaur

Huiskamergesprekken: echt of een stunt?

mensen houden kartonnen tekstbalonnen vast

De nieuwe meerderheid van CD&V-Open Vld-N-VA heeft in de bestuursnota geschreven dat er in het kader van inspraak zogeheten 'Huiskamergesprekken' kunnen georganiseerd worden.

"Vermits in de media ruim aandacht geschonken werd aan het eerste gesprek in het kasteel van Ordingen, heb ik de vraag van enkele inwoners gekregen hoe zij dat kunnen organiseren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Sport, ook voetbal, in de breedte!

Sp.a -gemeenteraadslid Erwin Vaes heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 25 februari 2019 het probleem aangekaart dat een aantal ouders in toenemende mate moeite hebben om de hoge lidgelden bij (bepaalde) voetbalclubs nog te betalen.
Hij deed dat via een bijgevoegd punt.

Compensatie voor onterecht verlies zorgbudget voor leefloners (65+)

Elke Vlaming heeft recht op een zorgbudget als hij/zij hulpbehoevend wordt. Maar door een vergetelheid in de wet geldt dit niet voor ouderen met een leefloon.

Sp.a -fractieleider Gert Stas heeft dit aangekaart tijdens de zitting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in Sint-Truiden op maandag 25 februari 2019.

Sint-Truiden gaat verspilling tegen met Doorgeefkast

Dat is de titel van een artikel in Het Laatste Nieuws van dinsdag 19 februari 2019 (en op de website). (1)

"Als sp.a Sint-Truiden blijven wij alle mogelijke acties ondernemen tegen de toenemende armoede in onze stad", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

'Brokkenparcours' voor schepencollege Sint-Truiden

"De afgelopen week heeft het college van burgemeester en schepenen een echt 'brokkenparcours' afgelegd", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Sop and the City

Sp.a Sint-Truiden organiseerde op zaterdag 16 februari 2019 tijdens de zaterdagmarkt 'Sop and the City: omdat Sint-Truiden er moet zijn voor alle Truienaren'.

Dartstornooi

Op zondag 24 maart 2019 gaat het 5de OPEN DARTSTORNOOI LUDWIG VANDENHOVE door.

Hiernaast vindt u de affiche.

Zie onder andere ook ‘DARTSTORNOOI’ van zondag 16 december 2018 op deze website.

 

Wijkinspecteurs zijn belangrijk voor de handhaving

Ludwig Vandenhove en Marc Kempeneers

"Dat is mijn overtuiging", zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove. "Bovendien kan de handhaving in Sint-Truiden veel BETER en veel MEER."

Pagina's

Abonneer op RSS - Mijn stad Sint-Truiden