Mijn stad Sint-Truiden

Weer loze beloftes!?

Nina derwael

“Ik wist onmiddellijk, toen ik van het Nina Derwael-plein of de Nina Derwael-straat in Sint-Truiden hoorde, dat je een plein of een straat in Vlaanderen officieel niet naar een persoon kan vernoemen zolang die in leven is”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar burgemeester Veerle Heeren weet dat blijkbaar niet.

Een doorgedreven en globaal handhavingsbeleid graag!

afbeelding website sint-truiden gas boete

Op maandag 11 februari 2019 handelde de commissievergadering van de gemeenteraad in Sint-Truiden rond het Handhavingsbeleid / Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

"Het wordt tijd dat het huidige stadsbestuur van CD&V-N-VA-Open Vld hier aandacht aan besteed. Beter laat dan nooit en er moet ook meer gebeuren", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Jef heeft gelijk!

foto Jef Cleeren

Oud-burgemeester van Sint-Truiden Jef Cleeren (CD&V) is terecht kwaad (‘woest’), omdat de nieuwe meerderheid van CD&V-Open Vld-N-VA de naam van de vakantiewerking ‘Jeugd-Sport-Spel’ wil veranderen.

Nu zondag dansplusmatinee!

Zondag 10 februari is het weer dansplusmatinee!

Meer sociale woningen graag!

sociale huurwoningen in Brustem

Sint-Truiden kampt met een lange wachtlijst van personen voor een sociale woning. Bovendien zijn er heel wat schrijnende woningtoestanden op de private markt.

"Er is dus nood aan bijkomende sociale en betaalbare woningen", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.
"Dat is de enige oplossing."

Waarborg voor het kappen van hoogstamboomgaarden: te weinig!

hoogstamboomgaard

De gemeenteraad in Sint-Truiden heeft op maandag 2 februari 2019 een waarborgregeling goedgekeurd voor het kappen van hoogstamboomgaarden.
Wie een hoogstam wil kappen, moet 50 euro per boom, met een minimuum van 500 euro, betalen, die pas wordt terugbetaald als er effectief nieuwe exemplaren voor in de plaats komen.

Gemeenteraad: weinig verschil

sint-truiden gemeenteraadszaal

"Er is niet veel verschil in Sint-Truiden tussen de vorige coalitie CD&V-Open Vld en nu deze met de N-VA erbij als het aankomt om de oppositie ernstig te nemen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt alleszins na de eerste echte gemeenteraad van maandag 28 januari 2019.

Japan in Sint-Truiden

Nu de Koninklijke Sint-Truidense Voetbal Vereniging (KSTVV) in Japanse handen is, wil de stad Sint-Truiden ook Japanse toeristen aantrekken.

Burgemeester Veerle Heeren gaat zelfs Japans leren om de toeristen te kunnen ontvangen.
Allemaal goed en wel, maar dat ze maar eerst zorgt dat ze haar eigen inwoners verstaat en begrijpt.

Zo hoort u het eens van iemand anders...

Fotoclub Renovat exposeert 'kunstwerken' op Nieuwenhoven

De inhoud van het voorwoord van voorzitter Achille Duchateau in het maandelijks ledenblad RENOVAATJE is duidelijk voor wat het verwaarlozen van het verenigingsleven betreft door de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid in Sint-Truiden.

Meer éénvormigheid in de snelheidsbeperkingen: duidelijker voor de burger

zoutleeuw zone 50

Tijdens de gemeenteraad van maandag 28 januari 2019 heeft gemeenteraadslid Filip Moers via een bijkomend agendapunt namens de sp.a -fractie gepleit voor éénvormigheid van de snelheidsbeperking tot 50 kilometer in de Grote Vinnestraat in Duras.

"Nu zien de weggebruikers vaak door het bos de bomen niet meer", zei Filip Moers.

Pagina's

Abonneer op RSS - Mijn stad Sint-Truiden