Mijn stad Sint-Truiden

Congo tussen hoop en wanhoop

‘Congo tussen hoop en wanhoop’ was de titel van een lezing van Afrikakenner en oud Vlaamse Radio en Televisie (VRT)-journalist Walter Zinzen in het kader van de komende 11.11.11-actie.
Locatie: Academiezaal, Plankstraat 18 in Sint-Truiden.

“Een goed initiatief”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het werd een boeiende avond.

Schepen stopt met eigen immozaak

Een kort bericht in Het Belang van Limburg.
Het gaat over N-VA-schepen in Sint-Truiden Jelle Engelbosch. (1)

“Objectief bericht? Neen, kan moeilijk als lokaal correspondent Jef Croughs het schrijft.
Alleszins onvolledig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Actie tegen ‘uitverkoop’ buitenschoolse kinderopvang Nieuwerkerken

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) openbare diensten en de Algemene Centrale Openbare Diensten (ACOD) Lokale en Regionale Besturen (LRB) hebben op donderdag 16 oktober 2020, voor de gemeenteraadsvergadering, een gezamenlijke actie georganiseerd tegen de privatisering van de kinderopvang ‘Het Bieke’ in Nieuwerkerken.
Locatie: ontmoetingscentrum ‘De Brug’, Kerkstraat 129, Nieuwerkerken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

Masala-Gastvrij Sint-Truiden bestaat 25 jaar

Op vrijdag 9 oktober 2020 werd in en rond de Sint-Gangulfuskerk het 25-jarig bestaan van ‘Masala-Gastvrij Sint-Truiden’ gevierd.

“Ik was er graag bij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Een dikke proficiat aan alle bestuursleden en aan alle vrijwilligers voor al het werk en alle inspanningen gedurende die 25 jaar.

#dagtegenarmoede

Op zaterdag 17 oktober 2020 is het weer Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Sp.a en sp.a Sint-Truiden doen een specifieke actie voor het inzamelen van winterjasjes.

Hieronder vindt u verdere informatie en het persbericht.

Zonnebrand Haspengouws fruit: fruittelers moeten vergoed worden

“Zonnebrand is een nieuw weerfenomeen, waarvan onze Haspengouwse fruittelers de (financiële) gevolgen dragen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Zelfs in Burundi spreken ze over mij...

"De Truiense sp.a 'er Ludwig Vandenhove heeft trouwens ooit tegen me gezegd: 'Jij bent de grootste Socialist die ik ken'", zegt de uitgeweken advocaat Stephan Doukhopelnikoff uit Sint-Truiden. (1)

"Of ik dat ooit gezegd heb, het zal wel.
Ik hou alleszins de beste herinneringen over aan Stephan.
Het was de tijd van het echte PAARS in Sint-Truiden.

Stephan is een sociaal liberaal en op gemeentelijk vlak is er weinig verschil met een sociaal democraat, zoals ik.

Uitbreiding personeel station Genk: wanneer in Sint-Truiden?

Dankzij de nodige druk van de Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD)- Spoor Limburg, krijgt het station in Genk uitbreiding van personeel. Daardoor kan er opnieuw gebruik gemaakt worden van de  toiletten en de liften. (1)

Nieuw stationskwartier: veel teveel op een beperkte oppervlakte

“Wij zijn het eens met de buurt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De huidige grootse plannen contrasteren sterk met de bedoelingen, die wij als sp.a hadden toen in 2004 het aangepaste Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd gestemd.

Minister geeft sp.a en Filip Moers gelijk

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 gemeenteraadslid Filip Moers het woord ontnomen toen hij sprak over zijn eigen straat, de Driewilgenstraat.
Zogezegd belangenvermenging.
Het ging over de ongelijke behandeling van een gedeelte van de bewoners van de Driewilgenstraat inzake de betaling van de afkoppelingskosten van het hemelwater.

"Na een klacht bij de Vlaamse administratie door ons als sp.a, bleef hierover onduidelijkheid", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden