Mijn stad Sint-Truiden

RUP-Brustem: de kogel is door de kerk

Terrein Brustem - Mine Dalemans

Tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 17 juni 2019 is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op de voormalige militaire basis in Brustem definitief goedgekeurd. (1) (2)

"Er is al genoeg natuur vernietigd in Vlaanderen. We moeten dan ook resoluut de natuurkaart trekken, ook in Sint-Truiden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Stad moet 42 000 euro schadevergoeding betalen na fout in aanbestedingsprocedure voetbalveld Velm (1)

Voetbalveld Velm met kunstgras

Sp.a fractieleider Gert Stas is hier uitgebreid over tussengekomen tijdens de gemeenteraad van maandag 17 juni 2019.

"Het 'mismeesteren' van dit dossier kost de Sint-Truidense belastingbetaler weer heel wat geld", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Afschaffing lidgeld jongste spelertjes: een goede zaak!

Extract van krantenartikel online

Voetbalclub (VC) Jekervallei Sluizen zal aan de spelertjes van U5, U6 en U7 geen lidgeld meer vragen. (1)

Een mooi voorbeeld dat hopelijk navolging krijgt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Via collega-gemeenteraadslid Erwin Vaes hebben wij als sp.a Sint-Truiden dit gegeven al ter sprake gebracht op de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019."

IJssculpturenfestival naar Sint-Truiden: hoe komen ze erbij?

Nu het ijssculpturenfestival niet meer doorgaat in Brugge, zou de stad Sint-Truiden interesse hebben.

"Ik begrijp niet hoe schepen Jos Pierard hierbij komt”, zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Vermindering openingsuren stations: een slechte zaak!

In een persmededeling heeft de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) laten weten dat de openingsuren van de loketten van een aantal stations drastisch gaan verminderd worden.
In Limburg gaat het om Genk en Sint-Truiden. (1)

Stad moet zich engageren via een milieu- en natuurconvenant

Wandelaar in de natuur in Sint-Truiden

"Ik pleit voor het afsluiten van een milieu- en natuurconvenant tussen de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL), de representatieve natuurorganisatie(s), zoals Natuurpunt en de stad Sint-Truiden.
Een jaarlijkse evaluatie kan zorgen voor eventuele noodzakelijke bijsturingen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Water- en modderoverlast: opvolging en handhaving

Modderstroom in Gelinden

Zuid-Limburg en Sint-Truiden zijn op Pinkstermaandag 10 juni 2019 weer zwaar getroffen door water- en modderoverlast.

"De natuur kan je niet tegenhouden en alles kan je als overheid niet voorzien en voorkomen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. "Maar elke keer als er zich een dergelijke calamiteit voordoet, moet er een grondige analyse gebeuren en moet er bekeken worden welke werken er eventueel bijkomend dienen te gebeuren."

Klimaatbeleid: veel meer graag in Sint-Truiden!

hoogstamboomgaard sGravenvoeren Voervallei

Dat zegt gemeenteraadslid en gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove staat stil bij het toegevoegd agendapunt van Groen en sp.a tijdens de laatste gemeenteraad van maandag 27 mei 2019.

"Er wordt vanuit het college van burgemeester en schepenen bevestigd dat er enige achterstand is bij de realisatie van het Burgemeestersconvenant en dat er een tandje gaat bijgestoken worden", aldus Ludwig Vandenhove.
"Zulke 'toegeving' is goed, want dat gebeurt niet vaak vanuit de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.

Deontologische codes: ik geloof er niet in

Lege provincieraadszaal

"Deontologische codes voor politici, ik geloof er niet in", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"In feite zijn deontologische codes hypocriet ten opzichte van de burger.Het moet de indruk geven dat alles serieus verloopt, niet minder en niet meer.

Herdenkingen bevrijding: voor mij mag het meer zijn

SS-soldaten

De herdenkingen rond 75 jaar bevrijding zijn begonnen. (1)

"Wellicht zullen er nog het ganse jaar op diverse plaatsen in de wereld en bij ons in België herdenkingen doorgaan", zegt Ludwig Vandenhove.
"Dat is een goede zaak, of het nu op kleine en grote schaal gebeurt.
'De verjaardag' van het einde van deze vijandelijkheden is historisch bekeken zeer belangrijk, dus zijn deze herdenkingen zeker nodig."

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden