Mijn stad Sint-Truiden

Buurt-, dorps- en wijkkermissen uitbreiden

“Waarom worden nu de buurt-, dorps- en wijkkermissen niet uitgebreid?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

“Er worden heel wat grotere kermissen afgelast omwille van Covid-19, terecht of onterecht, ik spreek mij daar niet over uit.
De volksgezondheid gaat voor alles.

Maar ik hoor dan beloven dat de kleinere kermissen ‘toch’ doorgaan.
Het wordt dan bijna voorgesteld als een compensatie.

Charlotte en Estée in het dierenasiel

“Op woensdag 5 augustus 2020 trok ik met de nichtjes Charlotte en Estée en mijn echtgenote Sonja naar het dierenasiel in Sint-Truiden, Bedrijvenstraat 5797.
We gingen tijdens onze staycation kijken naar het sponsorbordje van de nichtjes”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik ben elke keer opnieuw weer verrast welk prachtig werk de vele vrijwilligers verrichten bij de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden, net zoals in andere dierenasielen en organisaties, die op een positieve manier met dieren bezig zijn”, aldus Ludwig Vandenhove.  

Stadsbestuur Sint-Truiden draait zwembadpersoneel rad voor de ogen

“De belofte was duidelijk: alle personeel zou met dezelfde rechten en loonvoorwaarden aan boord kunnen blijven bij de overname van het stedelijk zwembad door de privé-sector.
Dat is verschillende malen gezegd tijdens gemeenteraadszittingen na vragen door sp.a fractieleider Gert Stas”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Kermismensen moeten geholpen worden, ook lokaal

“Ik blijf mijn boodschap herhalen, foorreizigers moeten gecompenseerd worden voor afgelaste kermissen als gevolg van Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik had voorspeld dat, ondanks de toelating van de Nationale Veiligheidsraad om kermissen te organiseren, er heel wat gemeenten en steden zouden beslissen om die niet te laten doorgaan. Zoals nu ook in mijn eigen stad Sint-Truiden.
Voor alle duidelijkheid: het gezondheidsaspect gaat voor en elke gemeente heeft de autonomie om dat te beslissen.

Mag een gemeenteraadslid zijn eigen buurt niet meer verdedigen?

“Blijkbaar niet”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Wij hebben als sp.a Sint-Truiden ongelijk gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met de klacht rond het afvoeren van het bijkomend agendapunt over de ongelijke behandeling van de inwoners in de Driewilgenstraat in de deelgemeente Engelsmanshoven.
Onbegrijpelijk: waarom moet een gedeelte van de bewoners van de straat betalen voor de afkoppelingskosten en een gedeelte niet?

GEZOND VERSTAND!

“Wij zijn bijlange nog niet van Covid-19 verlost”, zegt Ludwig Vandenhove.

We kunnen het virus enkel maar verslaan als we ons allemaal samen, SOLIDAIR, aan de opgelegde regels houden.
Het heeft nu geen zin om af te geven op de politici of op de virologen. Of op de communicatie, zoals dit nu ook weer het geval is na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020. (1) 
Het gaat in dit geval over een echt wereldprobleem.

“Geen subsidies omdat asiel met eigen website werkt”

Dat is de titel van een artikel van dinsdag 28 juli 2020 in Het Belang van Limburg. (1) (2) (3)

“Het artikel is gebaseerd op een schriftelijke vraag, die ik gesteld heb aan Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is positief dat Vlaanderen een aanvang maakt met het subsidiëren van dierenasielen. Maar bij het bepalen van de criteria waarop dit gebeurt, zou meer rekening moeten gehouden worden met de echte werking op het terrein. Ik heb dit tevens al enkele malen aangehaald bij mondelinge vragen en tussenkomsten in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn.

 

 

Fietsboxen in elke straat van Sint-Truiden?

“Waarom niet?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De bewoners van de Slachthuisstraat vragen om een fietsbox te plaatsen om hun fiets veilig te kunnen stallen.
Er is ruimte genoeg op het pleintje aan het kruispunt van de Slachthuisstraat met de Schurhovensteenweg en de Speelhoflaan.(1) (2)

Altijd onderzoeken

Op woensdagavond 15 juli 2020 vond er een incident plaats in Nieuwerkerken tussen een dakloze en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Politieraadslid Ludwig Vandenhove reageerde als eerste.
“Het lijkt mij logisch dat deze zaak intern onderzocht wordt binnen het politiekorps van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Ik doe geen uitspraak over wat er precies gebeurd is, maar het filmpje geeft nog al een heftig beeld’.
De grens tussen zelfverdediging of agressie is dun, maar moet wel duidelijk zijn.”

VDAB wil verder uitbesteden

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft plannen om nu ook het schoonmaak- en cateringpersoneel uit te besteden, lees te privatiseren.
Resultaat: 200 personeelsleden minder. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden