Mijn stad Sint-Truiden

Vermindering openingsuren stations: een slechte zaak!

In een persmededeling heeft de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) laten weten dat de openingsuren van de loketten van een aantal stations drastisch gaan verminderd worden.
In Limburg gaat het om Genk en Sint-Truiden. (1)

Stad moet zich engageren via een milieu- en natuurconvenant

Wandelaar in de natuur in Sint-Truiden

"Ik pleit voor het afsluiten van een milieu- en natuurconvenant tussen de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL), de representatieve natuurorganisatie(s), zoals Natuurpunt en de stad Sint-Truiden.
Een jaarlijkse evaluatie kan zorgen voor eventuele noodzakelijke bijsturingen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Water- en modderoverlast: opvolging en handhaving

Modderstroom in Gelinden

Zuid-Limburg en Sint-Truiden zijn op Pinkstermaandag 10 juni 2019 weer zwaar getroffen door water- en modderoverlast.

"De natuur kan je niet tegenhouden en alles kan je als overheid niet voorzien en voorkomen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. "Maar elke keer als er zich een dergelijke calamiteit voordoet, moet er een grondige analyse gebeuren en moet er bekeken worden welke werken er eventueel bijkomend dienen te gebeuren."

Klimaatbeleid: veel meer graag in Sint-Truiden!

hoogstamboomgaard sGravenvoeren Voervallei

Dat zegt gemeenteraadslid en gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove staat stil bij het toegevoegd agendapunt van Groen en sp.a tijdens de laatste gemeenteraad van maandag 27 mei 2019.

"Er wordt vanuit het college van burgemeester en schepenen bevestigd dat er enige achterstand is bij de realisatie van het Burgemeestersconvenant en dat er een tandje gaat bijgestoken worden", aldus Ludwig Vandenhove.
"Zulke 'toegeving' is goed, want dat gebeurt niet vaak vanuit de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.

Deontologische codes: ik geloof er niet in

Lege provincieraadszaal

"Deontologische codes voor politici, ik geloof er niet in", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"In feite zijn deontologische codes hypocriet ten opzichte van de burger.Het moet de indruk geven dat alles serieus verloopt, niet minder en niet meer.

Herdenkingen bevrijding: voor mij mag het meer zijn

SS-soldaten

De herdenkingen rond 75 jaar bevrijding zijn begonnen. (1)

"Wellicht zullen er nog het ganse jaar op diverse plaatsen in de wereld en bij ons in België herdenkingen doorgaan", zegt Ludwig Vandenhove.
"Dat is een goede zaak, of het nu op kleine en grote schaal gebeurt.
'De verjaardag' van het einde van deze vijandelijkheden is historisch bekeken zeer belangrijk, dus zijn deze herdenkingen zeker nodig."

Truienaar Tom Herck in Oostende

Werk van Tom Herck aan Casino Kursaal Oostende

Voor de 4de keer op rij loopt het internationaal kunstenfestival "The Crystal Ship" in Oostende.
Het gaat om Street Art in allerlei vormen.

“Mijn echtgenote Sonja en ik zijn vaste bezoekers van deze kunstmanifestatie.

De werken van de voorgaande edities worden behouden, er komen er elk jaar een aantal nieuwe bij.
Dat laatste is het geval voor stadsgenoot Tom Herck.
Tom Herck stelt dit jaar een werk tentoon aan de fontein in de Leopold-II laan."

Bezoekerscentrum provinciaal domein Nieuwenhoven

Ludwig bij de bekendmaking van de plannen voor het bezoekerscentrum Nieuwenhoven

"Ik maak mij zorgen rond de nieuwbouwplannen voor het bezoekerscentrum van het provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden", zegt provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Bij het einde van mijn mandaat als gedeputeerde heeft de Limburgse deputatie de nieuwbouw van het bezoekerscentrum nog aanbesteed.
Kort nadien heeft de nieuwe deputatie die aanbesteding stopgezet."

Zone 30: wat is er nu van in Sint-Truiden?

Zone 30 geschilderd op toegangsweg Sint-Truiden

"Begin april zei N-VA-schepen Jelle Engelbosch in Het Laatste Nieuws "Uitbreiding Zone 30 komt deze maand terug op tafel" na een persbericht van mij", zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Inmiddels zijn we bijna 2 maanden verder.
Wat is er nu van?

Vanavond volgt er eindelijk een bespreking op een gemeenteraadscommissie."

Walen koesteren

Kaart van België, verdeeld in gewesten

In de Franstalige pers duiken heel wat geluiden op van ongeruste Walen dat ze niet meer welkom zouden zijn in Vlaanderen. (1)

"Ik begrijp dat volkomen.
Je zou voor minder na de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag 26 mei 2019", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Voor ons als stad Sint-Truiden is dat zeker een belangrijk gegeven.
Heel wat inwoners van over de taalgrens bezoeken winkels en horecazaken in onze stad en onze zaterdagmarkt blijft een aantrekkingspool voor onze Waalse buren.
Commercieel en economisch gezien niet te onderschatten."

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden