Algemeen

Kerstfeest S-Plus Sint-Truiden: tussen de mensen!

Natuurlijk moet ik tussen MIJN MENSEN zijn.

Ik geef alle vertrouwen aan onze nieuwe sp.a voorzitter ‘mateke’ Conner Rousseau, maar het verleden mag niet, of beter nooit vergeten worden.

Nieuwsbrief Els en Ludwig

“Vanaf nu zal er regelmatig een nieuwsbrief verschijnen van Els Robeyns en mijzelf”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Over onze activiteiten in het Vlaams parlement, maar ook rond Limburgse en Zuid-Limburgse dossiers. Soms zullen er ook algemene politieke onderwerpen en activiteiten van de sp.a afdeling Wellen en van de sp.a (onder)afdelingen Sint-Truiden instaan.

Nieuwbrief sp.a Limburg

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in deze editie onder meer met zijn bezorgdheid rond de Limburgse sociale huisvestigingsproblematiek en met zijn pleidooi samen met collega Vlaams parlementslid Els Robeyns voor meer geld voor Limburgse functionele fietsverbindingen.

Hieronder kan u de nieuwsbrief terugvinden.

rood balkje

Een visie voor Sint-Truiden of de stad failliet?

Wat is het nu?

Eerst een grote persconferentie om het meerjarenplan 2020-2025 aan te kondigen (1), dan een raadscommissie waarin er grote onduidelijkheid ontstaat over de echte financiële toestand van de stad (2).

Keith Haring

In Bozar, Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (Ravensteinstraat 23), loopt momenteel nog tot zondag 19 april 2020 een tentoonstelling over Keith Haring.

Op dinsdag 10 december 2019 heb ik er, samen met mijn echtgenote Sonja Schreurs, een bezoek aan gebracht.

"Aan te raden", zegt Ludwig Vandenhove.
"Het is de meest volledige retrospectieve in België, die ooit georganiseerd is rond deze kunstenaar. (1)

Tags:

Pesticiden in de landbouw

Wat houdt de minister tegen om in Vlaanderen de nodige studies te laten uitvoeren?

Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel in Vlaanderen om tot een globaal pesticiden beleid te komen dat performant gehandhaafd wordt.
 

Meer geld voor welzijn

Als sp.a fractie in het Vlaams parlement vinden we dat het departement Welzijn recht heeft op meer geld.

Wij willen als sp.a niet verweten worden dat we alternatieve voorstellen doen zonder financiering te zoeken

Nieuw bezoekerscentrum Nieuwenhoven: ik vertrouw dat niet!

Het dossier is een jaar geleden op mijn voorstel unaniem goedgekeurd door de vorige deputatie.
Het ontwerp was duurzaam, zat binnen het budget, moest het educatief karakter van het domein Nieuwenhoven verhogen en professionaliseren en paste in het zacht recreatief gebruik zonder overbelasting van het gebied.

De huidige deputatie moet nu minimum 51 878, 06 euro betalen aan de verschillende aannemers.

Ik wens gedeputeerde Igor Philtjens succes met het project, maar ik hoop dat het bezoekerscentrum niet ‘verdronken’ wordt in een groter en duurder opzet.

Vlaamse regering is een besparingsregering

Dat zei Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove op maandag 9 december 2019 tijdens het provinciaal sp.a bestuur in het cultureel centrum Hasselt, Kunstlaan 5.

De verdere afbouw van de overheid, de privatisering, het bijna ontkennen van het klimaatprobleem en de Vlaamse identiteit lopen als een rode draad doorheen het Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de leidraad, die Ludwig Vandenhove gebruikt heeft tijdens zijn uitéénzetting.

Ludwig Vandenhove in METRO

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat in METRO met zijn vraag over het algeheel verbod op pesticiden op het openbaar domein.

Ik zal hier blijven op aandringen”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het artikel. (1)

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen