Algemeen

Ik hou altijd mijn woord

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de speculaties dat er een afspraak binnen sp.a Limburg zou gemaakt zijn dat hij vroeger zou weggaan als Vlaams parlementslid.

Moest ik een afspraak gemaakt hebben, zou ik ze nakomen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb in de politiek altijd mijn woord gehouden, intern en ten opzichte van andere partijen.

Ik herhaal wat ik in Het Belang van Limburg gezegd heb. (1)

Links front pro behoud Groene Delle

PVDA, Groen en sp.a dienen in het Vlaams parlement een resolutie in om de Groene Delle integraal als natuurgebied te behouden en geen ruimte te laten voor industrie. (1) (2)

Ik steun elk democratisch initiatief om de Groene Delle te redden”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ik roep ook zoveel mogelijk burgers op om binnen de vastgestelde termijnen officiële bezwaren in te dienen.

Hieronder vindt u de resolutie van Kim De Witte en Jos D’Haese (PVDA), Johan Danen (Groen) en Ludwig Vandenhove (sp.a) en de reportage van Televisie Limburg (TVL) van vrijdag 26 juni 2020.

 

 

Nieuwsbrief nr. 39

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Schakel particuliere reddingshonden structureel in

Dat stelt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove voor.

“Hoewel veiligheid in de strikte betekenis van het woord een federale materie is, blijft het mij boeien, ook als Vlaams parlementslid”, aldus Ludwig Vandenhove. “Bovendien zijn er in dit te ingewikkeld land altijd wel een aantal elementen, die zich op diverse niveaus afspelen.
Nu minister Zuhal Demir zich de portefeuille van Justitie en Handhaving toegeëigend heeft, is dit nog meer het geval.
In feite een lege portefeuille, dus moet er gezocht worden naar dossiers en bevoegdheden om deze op te vullen

Plattelandsbeleid: horizontaal en globaal of niet!

Dat herhaalde Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op woensdag 24 juni 2020 in de Commissie  Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement.

Een aantal Vlaamse parlementsleden stelden vragen over de bevraging van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over de impact van de Coronacrisis op het platteland.

“De resultaten zullen normalerwijze nog voor het zomerreces bekend zijn”, antwoordde minister voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Domein Terbiest: ‘spijtige’ stand van zaken

www.truineer.be vroeg mij om een tekst te maken over de stand van zaken van Domein Terbiest met het oog op de nieuwe leegstandsheffing, die de stad Sint-Truiden wil invoeren”, zegt gemeenteraadslid en oud voorzitter van de vzw Vriendenkring Domein Terbiest, Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u deze tekst en de bijdrage op www.truineer.be (1).

Leopold II en Leopold III

Er is de laatste weken terecht  veel te doen rond standbeelden van Leopold II: verwijderen of in hun historische context duiden. Ook in Sint-Truiden dringen wij daar als sp.a op dat laatste aan.

Christophe Deborsu schrijft dat er tevens aandacht moet zijn voor de straatnaamborden of beelden van Koning Leopold III. (1)

De reden? Zijn houding gedurende de Tweede Wereldoorlog.

"Ik volg hem in zijn analyse.
Gelukkig zijn er weinig standbeelden, wel veel straten, die zijn naam hebben", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Sensibiliseren én controle én handhaving

Op woensdag 24 juni 2020 heeft Inter-Agentschap Toegankelijk Vlaanderen het evaluatieonderzoek van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (5 juni 2009) toegelicht in het Vlaams parlement in een gezamenlijke Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie.

Limburg scoort goed qua klimaatbeleid

Dat blijkt alleszins uit de recent bekendgemaakte cijfers van 2017. (1)

In 2017 had Limburg qua klimaatbeleid de beste score van Vlaanderen.
In de periode 2011-2017 was er een reductie van 7,3 procent in Limburg, Vlaams Brabant was ‘een goede tweede’ met 3,7 procent.

Hervorming (hoger) politieonderwijs: dossier ligt stil

“Dat is mijn conclusie na mijn vraag aan Ben Weyts, Viceminister president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand op donderdag 18 juni 2020 in de Commissie Onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen