Algemeen

Laag grondwaterpeil: geen echte prioriteit voor Vlaamse regering

Nochtans is het meer dan ooit nodig om hier specifiek aandacht voor te hebben binnen een globaal gecoördineerd beleid.

Onderzoeksrechter voor dood Naya: een goede zaak!

‘Onderzoeksrechter aangesteld in zaak dood Naya’: dat is de titel in Het Belang van
Limburg van dinsdag 3 december 2019. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Het is te hopen dat de echte daders snel gevonden worden.

Klimaatbomen in Sint-Truiden

“Gaat schepen Ingrid Kempeneers woord houden?

“Verrassend is dat de stad Sint-Truiden de bomen, die Gouverneur Herman Reynders mee financiert voor de gemeenten vanuit Limburg Sterk Merk (LSM), enkel op openbaar domein wil planten.

Maar van het beloofd globaal plan voor het hele grondgebied, waarbij de bevolking zelf suggesties mag doen, is dus totaal geen sprake!

 

Personen met een handicap

Bij de verdeling van de bevoegdheden onder de Vlaamse parlementsleden is mij gevraagd om naast landbouw en dierenwelzijn het thema personen met een handicap op te volgen.

Het meeste kan je leren als je contacten onderhoudt met de sector en de betrokkenen zelf.

Met het thema ‘personen met een handicap’ hoop ik veel te kunnen doen voor DE MENSEN.

Sint-Truiden: graag respect voor het openbaar domein

“Op de hoek van Terbiest en Meigaar staat al sedert eind juni 2019 een nadar met een spandoek.
Nu zijn we eind november 2019 en die staat er nog”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Inmiddels is er niets gebeurd.

Grote hervorming openbaar vervoer: stop ermee!

Vlaams minister van Openbaar Vervoer Lydia Peeters stelt de hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen uit met een jaar. 
Burgers zullen de auto maar langs de kant laten als ze voldoende kwalitatieve en betaalbare alternatieven hebben via het openbaar vervoer.

Strijd tegen racisme opvoeren!

Wat moet er nog gebeuren vooraleer politie en parket ambtshalve beginnen op te treden tegen de dagelijkse uitingen van racisme op sociale media?
Is het toenemend racisme in onze maatschappij niet stilaan een echte prioriteit aan het worden?
Er moet een echte pakkans komen!
Tijd voor echte actie tegen de stijgende onverdraagzaamheid!

De (Vlaamse) overheid moet kapot!

In totaal zullen er 1 440 personeelsleden afvloeien bij Vlaamse diensten en instellingen tijdens de legislatuur van de huidige Vlaamse regering van N-VA-CD&V-Open Vld (tot eind 2024).
Het gaat om een besparing van 74 880 000 euro. (1)

Graag een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid

“Ik zou graag weten hoeveel Vlaamse leerkrachten er les geven in Nederland.
Blijkbaar beschikt Vlaanderen niet over deze cijfers.
Hoe kunnen we nu een bepaald grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid voeren als
we zelf niet over zulke elementaire cijfers beschikken?"

Lage Emissie Zone (LEZ): ja, maar

Heel wat gemeenten en steden hebben blijkbaar plannen om iets te doen rond een LEZ.Sint-Truiden ook.
Een klimaatdebat moet sociaal en rechtvaardig zijn.
Waarom zouden we in Limburg geen werk maken van één LEZ?

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen