Algemeen

Geen privatisering van snelheidscontroles!

Ik ben het eens dat de overheid meer inspanningen moet doen tegen alcohol in het verkeer, maar dat staat voor mij volledig los van het debat over privatisering van alcoholcontroles.

Geen directeurs voor de klas

Sp.a blijft voorstander van directeurs, die volledig lesvrij zijn.

“In Vlaanderen is dat nog altijd niet het geval.
Het principe geldt enkel voor scholen in het basisonderwijs met 100 leerlingen of meer.
Dat heeft voor gevolg dat in Limburg nog altijd een groep van 18 directeurs voor de klas staat.

Het gaat om het hoogste cijfer op West-Vlaanderen na”,  zeggen de Vlaamse sp.a parlementairen Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur is cruciaal voor de toekomst van de fruitsector!

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove heeft hierover een vraag gesteld in de Commissie voor  Landbouw,  Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement aan bevoegd  minister Hilde  Crevits op woensdag 18 december 2019.

Hieronder vindt u het persbericht.

Bestrijding bacterievuur cruciaal voor toekomst fruittelers!

Verbod op vuurwerk: gezond verstand!

“Als sp.a staan wij volledig achter het decreet waarbij vuurwerk principieel wordt verboden tenzij er een andere specifieke gemeentelijke beslissing wordt genomen”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op woensdag 18 december 2019 in de plenaire vergadering het Vlaams parlement.

Meer mantelzorgflats

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg bevoegd minister Wouter Beke op dinsdag 17 december 2019 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid over inleun- of mantelzorgflats.

Pact voor België

Op dinsdag 17 december 2019 vond in de gebouwen van het federaal parlement in restaurant ‘Moniteur’ (Complex Forum, Leuvenseweg 42, Brussel) de ondertekening plaats van het ‘Pact voor België’ op initiatief van B Plus.

9 politieke partijen ondertekenden dit pact: CD&V, Cdh, Open Vld, MR, Groen, Ecolo, PVDA-PTB, PS en sp.a.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondertekende het Pact namens sp.a.

Zorgwoning in de tuin: een goed initiatief!

De stad Hasselt maakt als eerste gemeente in Vlaanderen ruimtelijk mogelijk dat er zorgwoningen in de tuin kunnen gebouwd worden. (1)

Goed werk van RoodGroen+ schepen Marc Schepers”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar het sociale aspect mag nooit vergeten worden bij voorzieningen voor bejaarden en/of zorgbehoevenden.

Dierenwelzijn en natuur moeten kunnen samengaan!

Er is een toenemende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en voor de natuur.

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar soms geeft dat aanleiding tot nieuwe problemen. Denken we bijvoorbeeld maar aan de wolf. Maar zo is er tevens het fenomeen van roofvogels, die een toenemend gevaar vormen voor duiven.(1)

SALK afgelopen

Het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) is afgelopen.

Op vrijdag 13 december 2019 is voor de laatste keer de Task Force van SALK samengekomen op de Corda Campus in Hasselt (Kempische Steenweg 293/16).

SALK is opgericht na de sluiting van de Ford-fabrieken in Genk in 2012”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
De resultaten van SALK zijn erg positief.

Limburgse cultuursector wordt niet gespaard!

“Ook de Limburgse cultuursector moet fors inleveren”, zeggen de sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

“Het Studiecentrum Willy Claes heeft een ruwe berekening gemaakt. Ondanks de historische benadeling met culturele subsidies wordt Limburg nu eveneens niet gespaard.
In het totaal verliezen de Limburgse cultuurorganisaties 235 000 euro.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen