Algemeen

Subsidies OPEN ruimte: (kwalitatief) voldoende?

De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor de gemeenten met het oog op het behoud van de OPEN ruimte.
“Een goede beslissing, maar onvoldoende m te kunnen spreken van een goede beslissing voor het aandeel natuur in de OPEN ruimte.
Het risico bestaat dat gemeenten geld enkel gaan gebruiken om hun begroting op te smukken. Of de OPEN ruimte er beter van wordt of er minder OPEN ruimte zal verloren gaan, is maar zeer de vraag.
OPEN ruimte zegt iets over OPEN ruimte in algemeenheid, niets over (hoeveelheid) kwaliteitsvolle natuur.
En kijk naar Nederland.
Daar vindt de roep om rekening te houden met de natuur bij het maken van keuzes (‘What’s in it for nature?) in meerdere beleidssectoren steeds meer een gewillig oor.
Door hoogwaardige natuur voorop te stellen, ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid.

Warm Winterfeest

Warm Winterfeest

Sp.a Sint-Truiden organiseert een "Warm Winterfeest".

Affiche warm winterfeest

Sp.a blijft een warme partij in deze kille en koude tijden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is van harte welkom.”

Tags:

Fietsinfrastructuur

“Het is goed dat in Limburg geïnvesteerd wordt in bijkomende toeristische fietspaden. Maar we moeten ook, en misschien bij prioriteit, aandacht hebben voor functionele fietsverbindingen en fietspaden voor het woon-werkverkeer”.
Dat zeggen de sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Slechte voorzitter

Bert Stippelmans blijft als voorzitter uit zijn rol vallen.
Hij is allesbehalve objectief .

Imago rundvlees verbeteren

Rundvlees heeft tegenwoordig een slecht imago omwille van de klimaatproblematiek en de CO2-uitstoot.
Maar er zijn veeboeren, die op een dier- en klimaatvriendelijker manier Belgische rassen proberen te kweken”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Wij zijn ROODNODIG

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.
Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat erin met zijn pleidooi om meer beleidsmaatregelen te nemen tegen feminicide.

Puik werk Ann!

Goed werk van het college van burgemeester van schepenen op voorstel van sp.a gemeenteraadslid Ann Knaepen

Deel- en circulaire economie

Nu sneuvelen ook de deel- en de circulaire economie
“Willen de deputatie en het provinciebestuur van Limburg zichzelf nog wel bewijzen?”

Geknoei en favoritisme

Geknoei en favoritisme
Omwille van slordigheden in het reglement, maar vooral omdat ze de uitbater van de Eisbear Bar tijdens de eindejaarsperiode financieel willen terwille zijn. Dus louter favoritisme en ten nadele van de lokale middenstand en horeca.
Een vrijgeleide voor het schepencollege om te oordelen wie wel en wie niet moet betalen.

Weer NEEN!

Weer NEEN!

Tijdens de gemeenteraad van maandag 18 november 2019 was het weer zover.
Dit keer met het voorstel van sp.a-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti om tijdens de komende feestmaanden te laten parkeren aan halve prijs.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen