Buiten Sint-Truiden

Folder ‘Asbest in huis’

Provincie Limburg heeft samen met Limburg.net de folder voor burgers ‘Asbest in huis’ ontwikkeld, als leidraad om asbesthoudende materialen te detecteren, herkennen en indien nodig verwijderen.

 

‘Een moeilijke’

Ik heb al veel compromissen gesloten in mijn politieke loopbaan.
Anders blijf je niet zolang meedraaien.

 

Toch ga ik door als 'een moeilijke'.

 

Maar compromissen is iets anders dan snel toegeven of altijd ja knikken.
Ik heb de indruk dat de jonge generatie dat veel te snel doet.
Natuurlijk is dat gemakkelijker en meer comfortabel als 'prul maken' en je bent altijd 'de goeie'.

 

 

Werktuigendagen Sint-Truiden 2017

Tijdens het afgelopen weekend van zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 organiseerde de Studiekring Guvelingen en de Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw (SOLV) Tuinbouwschool voor de 10de opeenvolgde keer (om de 3 jaar) de Werktuigendagen.
Het thema was ‘Samen Innoveren’.

 

Fatih-moskee in Beringen: vraag om advies zonder voorwerp

Dat heeft de Limburgse provincieraad op woensdag 17 mei 2017 beslist op voorstel van gedeputeerde van Confessionele en Niet-confessionele Geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

 

Milieuvergunning uitbreiding varkenshouderij in Halen geweigerd

De deputatie heeft op woensdag 17 mei 2017, op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove, beslist om geen milieuvergunning toe te kennen voor de uitbreiding van de varkenshouderij van bvba Top Halen.

 

Adviezen en begeleiding Dubolimburg bij duurzaam (ver)bouwen groot succes!

Limburgers renoveren steeds vaker en steeds grondiger. Ook de lokale overheden onderkennen meer en meer het belang van renovatie.

 

Verborgen Moois Bellevuebos in Kortessem officieel geopend

Op zondag 14 mei 2017 werden de wandelingen in het Bellevuebos, Hemelspark (Opeindestraat) in Kortessem, officieel geopend.

 

Werkbezoek 2B Connect

Op vrijdag 12 mei 2017 was er een werkbezoek aan Lommel (Bosland) in het kader van het Europees Interreg-project 2B Connect.
De vergadering van de Stuurgroep ging door in 't Kristallijn in Mol (Blauwe Keidreef 3).

 

Bestrijding eikenprocessierups van start

Op vrijdag 5 mei 2017 en op donderdag 11 mei 2017 werden de 2de en de 3de nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

 

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Buiten Sint-Truiden