Buiten Sint-Truiden

Misdadig!

Donald Trump heeft op donderdag 1 juni 2017 bekendgemaakt dat de Verenigde Staten (VS) zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. (1)

 

Dit is gewoon misdadig!

 

Limburgse deputatie ondersteunt de Limburgse schutterijen

Op woensdag 17 mei 2017 keurde de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een subsidie goed aan de Schutterij Sint-Martinus Niel-bij-As vzw voor het voor het project ‘Plaatsen van 1 nieuwe kogelvanger voor het bukschieten en de beveiliging van de installatie en schietstand’. Tevens werd milieuvergunning verleend aan de Koninklijke Schutterij Sint-Servatius Raam vzw te Ophoven (Kinrooi) voor het exploiteren van een nieuwe inrichting (schietstand voor vuurwapens - zware buks).

 

Nieuw windturbinepark in Lommel

“Eindelijk nog eens een milieuvergunning voor een aantal windmolens”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

 

Milieuvergunning voor uitbreiding kippenhouderij in Bocholt geweigerd

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove weigerde de Limburgse deputatie op donderdag 1 juni 2017 de milieuvergunningsaanvraag van Egro nv in Bocholt voor het vernieuwen, uitbreiden en wijzigen van een kippenhouderij in Bocholt (Galgenbergstraat 25).

 

'Normale verkiezingen' in België in 2019?

Die vraag stelt B Plus-voorzitter Ludwig Vandenhove in het laatste nummer van B-Flash, het trimestrieel informatieblad van B Plus.

 

Limburg boomt

De campagne ‘Limburg boomt’ loopt nog altijd door.

 

Gifvrije sportterreinen

"We moeten zorgen dat er nog zo weinig mogelijk gebruik gemaakt wordt van pesticiden, die zeer slecht zijn voor de volksgezondheid.
Dit geldt zeker voor alle openbare domeinen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Centrum Duurzaam Groen (Cedugro) Ludwig Vandenhove. 

 

Keurmerk tegen woninginbraak

De provincie Limburg wil een keurmerk invoeren tegen woninginbraak.

 

Dezelfde administratieve ondersteuning voor alle geloofsovertuigingen

"Alle geloofsovertuigingen hebben recht op dezelfde administratieve ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid", zegt gedeputeerde van Confessionele en Niet-confessionele Geloofsgemeenschappen Ludwig Vandenhove.

 

Gutmenschen

Uiteraard is wie denkt dat zijn idealen de enige zijn, een gevaarlijk heerschap en blijft die beter weg uit de politiek. Maar wie zijn idealen kwijt is, heeft er evenmin nog iets te zoeken.
Realisme is daarom vaak niets meer dan een ontgoocheld surrogaat voor mislukt idealisme.” – Ignaas Devisch, Belgisch professor in de filosofie, medische filosofie en ethiek (1)

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Buiten Sint-Truiden