Buiten Sint-Truiden

Afschaffing opkomstplicht: geen goede zaak

vrouw stopt stembrief in bus

In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering staat de afschaffing van de opkomstplicht bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

"Geen goede zaak", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"Opkomstplicht is voor mij een basisgegeven in onze democratie. Bovendien heeft de geschiedenis rechten: als Socialistische Beweging hebben we hard 'gevochten', letterlijk en figuurlijk, voor de stemplicht.

Geologische fietsroute ‘De Fruitstreek’ is er

advertentie geogids fruitstreek

Onlangs is de 8ste geologische fietsroute voorgesteld door het Provinciaal Natuurcentrum (PNC).
Zij handelt over ‘De Fruitstreek’.

Als gedeputeerde van Leefmilieu en Groen heb ik zelf nog mee het initiatief genomen voor deze publicatie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Gemeentebesturen willen niet meebetalen aan loonsverhoging lokale politie'

foto van 2 politieagenten

Dit is een bericht van het Televisie Limburg (TVL)-nieuws op donderdag 26 september 2019.

“De loonsverhoging is beslist door de federale regering. Dus ik begrijp de reactie van gemeenten en steden”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Aziatische bruingemarmerende schildwants: strijd moet opgedreven worden

Aziatische bruingemarmerende schildwantsen op blad

Dat zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove: “De Aziatische bruingemarmerende schildwants veroorzaakte in enkele buurlanden al veel schade in de appel- en perenteelt. Ook in ons land is de soort al en enkele keren gespot. Er moeten dan ook maatregels genomen worden.

Wordt de zomerhitte erkend als landbouwramp?

droge beek in lutlommel

“Het zal aan de nieuwe Vlaamse regering zijn om hierover te beslissen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Dat blijkt alleszins uit het antwoord van minister Koen Van den Heuvel op een schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove.

Eerste vraag…niet de laatste

Ludwig stelt zijn eerste vraag in het Vlaams Parlement

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove heeft op woensdag 25 september 2019 zijn eerste vraag gesteld in het Vlaams parlement.

“Ik wou weten van viceminister-president Lydia Peeters hoe het komt dat de indieningsperiode voor projecten voor groene warmte bijzonder kort gehouden, en dan nog in de verlofperiode, werd”, aldus Ludwig Vandenhove.

Verbod op lachgas? JA!

patronen voor de populaire partydrug lachgas

Lachgas en vooral het misbruik ervan door jongeren beroert de politiek.

“Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

‘Intensieve samenwerking vanuit gedeeld belang’

Gouverneur van Nederlands Limburg, Theo Bovens

Vanuit deze invalshoek heeft de Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg in Nederland, bij ons de Gouverneur, een brief geschreven aan alle Vlaamse parlementsleden.

Interbestuurlijke samenwerking: JA!

Logo VVP en kaart Vlaamse Provincies

“Ik deel de oproep van de Vlaamse Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) voor meer interbestuurlijke samenwerking”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“De VVP heeft dit via een mailing nogmaals onder de aandacht gebracht van alle leden van het Vlaams parlement.

Wat we zelf doen, doen we NIET beter!

optreden orkest in vlaams parlement

“Ik heb het over Vlaanderen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“Ik heb nooit hoog opgelopen met de zelfgenoegzame houding van Vlaanderen en dat zal niet veranderen met het gegeven dat ik sedert de laatste parlementsverkiezingen Vlaams parlementslid ben.
Het wordt misschien nog erger nu ik ‘aan den lijve kan ondervinden’ hoe Vlaanderen (niet) werkt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Buiten Sint-Truiden