Buiten Sint-Truiden

30 000 euro provinciale subsidie voor erosiedammen in Gingelom

"Wij blijven als provincie Limburg inzetten op de bestrijding van wateroverlast", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.  

Naïef

“Ik ben graag zo naïef te denken dat we de wereld zullen redden.” – Walter Zinzen (1)

 

Milieuvergunning met voorwaarden voor opvullen voormalige groeve in Zutendaal

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 6 juli 2017 de milieuvergunningsaanvraag van nv Hermaco (Geistingen 102 A te Kinrooi) goed voor de opvulling van een voormalige groeve in Zutendaal, Molenblookstraat 58.

 

Stiltelabels

“Stiltelabels zijn vaak nog een onbekend gegeven”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Ik heb gevraagd aan het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) om er wat meer bekendheid en ruchtbaarheid aan te geven. Burgers hebben in onze steeds ‘snellere’ samenleving alsmaar meer behoefte aan stiltemomenten.

 

7de staatshervorming: neen!

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli 2017 heeft minister-president Geert Bourgeois gepleit voor een verdere staatshervorming. (1)

 

Meer kinderboerderijen

"Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in kinderboerderijen", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove. "Zo zouden kinderen op jonge leeftijd al kunnen leren hoe ze diervriendelijk met dieren kunnen omgaan."

 

'Land van 1.001 vijvers wordt in ere hersteld'

Dat is de titel van een bijdrage in Het Belang van Limburg van woensdag 12 juli 2017 (p. 23) over De Wijers.

 

Weg met de plastic zakjes!

"Plastic is een grote vervuiler", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. "Plastic zakjes zouden dan ook best verboden worden."

 

 

 

Delegatie Chinese provincie Guangdong op bezoek in Limburg

De provincie Limburg heeft sedert 2015 een jumelage met de Chinese provincie Guandong.
Van vrijdag 7 tot en met zaterdag 8 juli 2017 was er een officiële delegatie op bezoek in Limburg.

 

Ecologisch herstel Herkebeek

“Als provincie Limburg proberen we de bestrijding van wateroverlast en de aanpak van de toenemende droogte maximaal te combineren met positieve effecten op de natuur”, zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. 

Pagina's

Abonneer op RSS - Buiten Sint-Truiden