Mijn stad Sint-Truiden

Het beste poetspersoneel

Het is dan ronduit onfatsoenlijk, zelfs schandalig en getuigt van een totaal gebrek aan visie qua personeelsbeleid wat het huidige schepencollege doet met het zwembadpersoneel in het algemeen en het onderhoudspersoneel in het bijzonder.

OCMW voor dieren: er bestaan al initiatieven, waarom speelt de stad Sint-Truiden daar niet op in?

Schepenen Hilde Vautmans (Open Vld) en Ingrid Kempeneers (CD&V) van Sint-Truiden pleiten voor de oprichting van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) voor dieren.

Kerstfeest S-Plus Sint-Truiden: tussen de mensen!

Natuurlijk moet ik tussen MIJN MENSEN zijn.

Ik geef alle vertrouwen aan onze nieuwe sp.a voorzitter ‘mateke’ Conner Rousseau, maar het verleden mag niet, of beter nooit vergeten worden.

Een visie voor Sint-Truiden of de stad failliet?

Wat is het nu?

Eerst een grote persconferentie om het meerjarenplan 2020-2025 aan te kondigen (1), dan een raadscommissie waarin er grote onduidelijkheid ontstaat over de echte financiële toestand van de stad (2).

Woonvisie en afvalophaling

Er werd een nieuw organiek reglement qua participatie en advies goedgekeurd.

Willen zij echt rekening houden met de inspraak, de suggesties van de bevolking en van de participatieraden?

Sp.a fractieleider Gert Stas hield een pleidooi voor een betaalbaar en duurzaam dak boven het hoofd van alle Truienaren.

Sint-Truiden zal meestappen in het nieuwe Optimosysteem van Limburg.net.
"Dit systeem gaat te snel voor Sint-Truiden en is te weinig onderbouwd".

 

Nieuw bezoekerscentrum Nieuwenhoven: ik vertrouw dat niet!

Het dossier is een jaar geleden op mijn voorstel unaniem goedgekeurd door de vorige deputatie.
Het ontwerp was duurzaam, zat binnen het budget, moest het educatief karakter van het domein Nieuwenhoven verhogen en professionaliseren en paste in het zacht recreatief gebruik zonder overbelasting van het gebied.

De huidige deputatie moet nu minimum 51 878, 06 euro betalen aan de verschillende aannemers.

Ik wens gedeputeerde Igor Philtjens succes met het project, maar ik hoop dat het bezoekerscentrum niet ‘verdronken’ wordt in een groter en duurder opzet.

Klimaatbomen in Triamant Haspengouw

Op vrijdag 6 december 2019 hebben de vzw ‘De Vrienden van het Triamantpark’ drie oude variëteiten hoogstammen -klimaatbomen- geplant in Triamant Haspengouw, Halingenstraat 76 in Sint-Truiden (Velm).

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove was erbij.

Meer sociale woningen, ook in Sint-Truiden!

Het probleem is dat er gewoon te weinig sociale woningen zijn.

Enkel als de Vlaamse regering exponentieel zou investeren in sociale woningen kan aan dit probleem enigszins verholpen worden.

De 15 000 sociale woningen, die er in gans Vlaanderen zouden bijkomen gedurende deze legislatuur volgens de plannen van de Vlaamse regering, volstaan zelfs niet om de achterstand alleen al in Limburg (om en bij de 20 000) weg te werken.

10de keer Sinterklaas

Ik doe het vooral om die kinderen en hun ouders tevreden, zelfs gelukkig te zien.

Wie kan nu enige vorm van onverdraagzaamheid of racisme voelen als je die kinderen ziet?

 

Klimaatbomen in Sint-Truiden

“Gaat schepen Ingrid Kempeneers woord houden?

“Verrassend is dat de stad Sint-Truiden de bomen, die Gouverneur Herman Reynders mee financiert voor de gemeenten vanuit Limburg Sterk Merk (LSM), enkel op openbaar domein wil planten.

Maar van het beloofd globaal plan voor het hele grondgebied, waarbij de bevolking zelf suggesties mag doen, is dus totaal geen sprake!

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden