Limburg

Groene Delle moet groen blijven

“Ik steun het behoud van De Groene Delle als natuurgebied”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Teken de petitie!

Facebook Groene Delle blijft groen --> Via onderstaande link kan je mee ondertekenen:

 

Sp.a Limburg: De Groene Delle, waarom nu beslissen?

De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag 15 mei 2020 beslist om 23 hectaren natuurgebied in De Groene Delle in Hasselt op te geven voor industrie.

Onbegrijpelijk en zeker dat dit nu in volle Coronacrisis beslist wordt”, reageren Alain Yzermans en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.
“Andermaal gaat een stuk mooie natuur verloren in Limburg.
De industrielobby heeft het blijkbaar weer gehaald en dan zijn ze, naar de eerste reacties te horen, nog niet tevreden.”

De Groene Delle: ontgoochelend!

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 15 mei 2020 beslist om 23 hectaren natuurgebied in De Groene Delle in Hasselt op te geven voor industrie. (1)

Onbegrijpelijk”, reageert Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a).
Ik heb mij als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur de vorige legislatuur sterk verzet tegen die omzetting.

De industrielobby heeft het blijkbaar weer gehaald.
Andermaal gaat een stuk mooie natuur verloren in Limburg.

Ludwig Vandenhove in ‘La Colombophilie Belge’

Ludwig Vandenhove staat in het mei -nummer van ‘La Colombophilie Belge’, een maandelijks internationaal duivenmagazine.

Titel van het artikel: ‘Duivensport -verlies (reis)duiven door toedoen van roofvogels’. (1)

Andere aanpak van bejaardenzorg is nodig

Dat zeggen sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Uit een analyse van de sterftecijfers blijkt dat driekwart van de Coronadoden rusthuisbewoners zijnBovendien is Limburg het zwaarst getroffen” (1) (2), zegt Ludwig Vandenhove.
 

“Mijnwerkers krijgen eindelijk het pensioen waar ze recht op hebben”

Dat zegt sp.a fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers Meryame Kitir. (1)

Een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op donderdag 7 mei 2020 een herziening van de mijnwerkerspensioenen goedgekeurd. (2)

Een goede zaak voor de betrokken mijnwerkers, maar ook voor Limburg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Onroerend erfgoed redden van de sloop

Een studiebureau, gespecialiseerd in de herbestemming van erfgoedprojecten, waarschuwde naar aanleiding van Erfgoeddag voor de verloedering van onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Hoge renovatiekosten zouden eigenaars vaak doen besluiten om hun gebouwen te verwaarlozen. Zodoende zouden ze hopen op een declassering van het gebouw, waardoor de sloop ervan en nieuwbouw mogelijk zou zijn”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

1 op 10 leerlingen verlaat het middelbaar zonder diploma

Dat blijkt uit de meest recente cijfers (schooljaar 2017-2018) van de onderwijsadministratie over ‘vroegtijdige schoolverlaters’. (1) (2)

Processen-verbaal ANB gedaald, aanmaningen ANB gestegen

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove heeft een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir in verband met het aantal processen-verbaal (PV ’s) en aanmaningen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedurende de laatste tien jaar. Ook vroeg hij naar de evolutie van het personeelsbestand gedurende diezelfde periode.

1 MEI 2020

De Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) Limburg wenst u een aangename en prettige 1 MEI, ook in deze Coronatijd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg