Limburg

Lage Emissie Zone (LEZ): ja, maar

Heel wat gemeenten en steden hebben blijkbaar plannen om iets te doen rond een LEZ.Sint-Truiden ook.
Een klimaatdebat moet sociaal en rechtvaardig zijn.
Waarom zouden we in Limburg geen werk maken van één LEZ?

Subsidies OPEN ruimte: (kwalitatief) voldoende?

De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor de gemeenten met het oog op het behoud van de OPEN ruimte.
“Een goede beslissing, maar onvoldoende m te kunnen spreken van een goede beslissing voor het aandeel natuur in de OPEN ruimte.
Het risico bestaat dat gemeenten geld enkel gaan gebruiken om hun begroting op te smukken. Of de OPEN ruimte er beter van wordt of er minder OPEN ruimte zal verloren gaan, is maar zeer de vraag.
OPEN ruimte zegt iets over OPEN ruimte in algemeenheid, niets over (hoeveelheid) kwaliteitsvolle natuur.
En kijk naar Nederland.
Daar vindt de roep om rekening te houden met de natuur bij het maken van keuzes (‘What’s in it for nature?) in meerdere beleidssectoren steeds meer een gewillig oor.
Door hoogwaardige natuur voorop te stellen, ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid.

Minister-President verandert van gedacht

Toen Jan Jambon nog federaal minister van Binnenlandse Zaken was, was hij voorstander om de basisopleiding voor de politie in het reguliere onderwijscircuit onder te brengen.
“Nu hij minister-president van de Vlaamse regering is, is er geen letter meer van terug te vinden in het Vlaams regeerakkoord”.

Fietsinfrastructuur

“Het is goed dat in Limburg geïnvesteerd wordt in bijkomende toeristische fietspaden. Maar we moeten ook, en misschien bij prioriteit, aandacht hebben voor functionele fietsverbindingen en fietspaden voor het woon-werkverkeer”.
Dat zeggen de sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Wij zijn ROODNODIG

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.
Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat erin met zijn pleidooi om meer beleidsmaatregelen te nemen tegen feminicide.

Deel- en circulaire economie

Nu sneuvelen ook de deel- en de circulaire economie
“Willen de deputatie en het provinciebestuur van Limburg zichzelf nog wel bewijzen?”

Parkrangers 6 jaar langer aan de slag

Onderhoud van wandelpaden door parkrangers

“Een goede beslissing, maar niet voldoende”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"De Limburgse natuur zal maar aantrekkelijk blijven voor bezoekers en toeristen als deze goed onderhouden is.
Weer een tijdelijke oplossing volstaat niet."

Annelies Beck

foto van het boek 'TOEKOMSTKOORTS'

Annelies Beck was op zaterdag 16 november 2019 te gast in de Bibliotheek  Hasselt Limburg (BHL).
Annelies vertelde hoe ze tot schrijven is gekomen en had het vooral over haar meest recente, haar tweede boek 'TOEKOMSTKOORTS.

Meer middelen voor strijd tegen feminicide

Ludwig Vandenhove tijdens de vraag in de commissie van het Vlaams Parlement

“Er moeten meer middelen komen voor de strijd tegen partnergeweld en tegen feminicide”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove ondervroeg hierover Vlaams minister Wouter Beke in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op dinsdag 12 november 2019.

De Lijn steunen!

Ludwig bij De Lijn tijdens de stakingsactie van 14 november 2019

“Deze morgen, donderdag 14 november 2019,  ben ik langs geweest in de stelplaats De Crutzen van De Lijn, Crutzenstraat 5 in Hasselt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Om het personeel te steunen in hun vraag om betere werkomstandigheden".

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg