Limburg

Waakzaam blijven!

"Na de fusie van de energie intercommunales Eandis en Infrax (Fluvius) moeten we waakzaam blijven en de Limburgse belangen extra in het oog houden", zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Meet de fitheid van je vijver

Op woensdag 16 mei 2018 werd in de tuin van mevrouw Dina Deferme (Beuzestraat 64 in Stokrooi, Hasselt) officieel de campagne 'Meet de fitheid' van je vijver' gelanceerd in het kader van het citizen science project 'Stille Waters Doorgronden'.

 

Tags:

‘Meet de fitheid van je vijver’

Op initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove lanceert het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) het project ‘Meet de fitheid van je vijver’ dat kadert in de campagne ‘Stille waters doorgronden’.

 

Tags:

Gedeelte Recyfood Recyling nv Lummen moet verhuizen

Recyfood Recycling nv, Klaverbladstraat 26 in Lummen had bij de Limburgse deputatie beroep aangetekend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Lummen van 12 december 2017, waarbij aan Recyfood Recycling nv een milieuvergunning voor een termijn van 1 jaar werd verleend voor het mengen van vervallen voedingsstoffen van dierlijke oorsprong.

 

Tags:

Vergroening van schooldomeinen in vijf vragen

In het kader van het subsidiereglement rond de vergroening van schooldomeinen en speelplaatsen is er de handige folder ‘Vergroening van schooldomeinen in vijf vragen’ uitgebracht.

 

Tags:

Vitamine Limburg groen maakt gezond

“Gezondheid en groen en natuur is één van de thema’s waar we de komende jaren in Limburg sterk(er) moeten op inzetten”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Jaarverslag 2017 vzw RLKM

Op donderdag 29 maart 2018 vond de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) plaats in gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersesteenweg 363 bus 1 in Kinrooi.

 

Tags:

Studiedag ‘Innoveren bij de politie: een proces van co-creatie’

Onze samenleving wordt steeds meer technologisch en criminelen maken vaak gebruik van de meest moderne middelen en technieken”, zegt gedeputeerde van Veiligheid en beleidsverantwoordelijke van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Ludwig Vandenhove. “De politiediensten moeten dan ook kunnen volgen.”

 

Tags:

Bestrijding eikenprocessie rups kan van start gaan

Op woensdag 9 mei 2018 werd de vierde nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

 

Tags:

Een eigen Energiepact voor Limburg?

Op zaterdag 21 april 2018 organiseerde de vzw Transitie Limburg in het provinciehuis (koning Boudewijnzaal) in Hasselt een activiteit rond energie in het kader van de Dag van de Aarde op zondag 22 april 2018.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg