Limburg

Infoavond over het grindwinningsproject Elerweerd

"Ik vind het belangrijk dat de lokale bevolking op de hoogte is van toekomstige grindwinningsprojecten en dat heel het proces transparant verloopt", zegt gedeputeerde en voorzitter van het Projectgrindwinningscomité (PGC) Ludwig Vandenhove.

 

Nieuwsbrief sp.a Limburg

sp.a Limburg stuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

 

Ludwig Vandenhove in NATUUR.BLAD

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove staat in NATUUR.BLAD, het driemaandelijks tijdschrift van de vzw Natuurpunt.

 

Jaarverslag vzw CeDuGro

Het jaarverslag 2016  van de vzw Centrum voor Duurzaam Groen ( vzw CeDuGro) is gepubliceerd.

 

Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid

Op donderdag 22 juni 2017 kwam in het Limburgs provinciehuis de Stuurgroep leefkwaliteit Genk-Zuid samen onder voorzitterschap van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

 

Provincie gaat ondersteuning GAS-boetes bekijken

Op woensdag 21 juni 2017 stelde provincieraadslid en burgemeester van Beringen Maurice Webers de vraag aan de provincieraad voor ondersteuning voor gemeenten die zelf nog geen Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS)-ambtenaar hebben.

 

Geen windmolenpark in Tongeren

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove weigerde de Limburgse deputatie op woensdag 21 juni 2017 de milieuvergunningsaanvraag van Eoly nv (Edingensesteenweg 196 in Halle) voor het uitbaten van een windturbinepark aan de Peeërweg in Tongeren.

 

Personeelsbeleid provincie Limburg: moeilijk gaat ook

"Met de afslanking van de provincies en de beperking van de bevoegdheden, die in de praktijk al enkele jaren aansleept, is het niet evident om een doorgedreven personeelsbeleid te voeren bij de provincie Limburg. Maar moeilijk gaat ook", zegt gedeputeerde van Personeel Ludwig Vandenhove.

 

Aanpassen is de boodschap!

De gevolgen van de klimaatopwarming beginnen meer en meer concreet vorm te krijgen.
Er is geen andere keuze: we zullen ons moeten aanpassen”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

 

Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten

Op dinsdagmorgen 20 juni 2017 ging in de raadszaal van het provinciehuis in Hasselt het briefingmoment van de Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten door.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg