Limburg

Low Impact Man

We zullen de klimaatproblematiek maar onder controle krijgen als iedereen op haar/zijn manier de nodige inspanningen doet.
Evident is dat niet, maar als je ideeën wil opdoen, moet je zeker eens naar de Low Impact man gaan kijken en luisteren. (1)

 

Algemene Vergadering vzw RLLK

Op dinsdag 13 maart 2018 vond de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) plaats in Zolder (ZLDR) Luchtfabriek (Marktplein 5 in Heusden-Zolder).

 

Tags:

Werkgroep Ecologie Tessenderlo (WET) vzw bestaat 50 jaar

Op vrijdag 9 maart 2018 werd officieel het gouden jubileum gevierd van WET vzw in het Bosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10 in Tessenderlo.

 

Tags:

Ondertekening nieuw Burgemeestersconvenant

Op dinsdag 13 maart 2018 hebben 41 Limburgse burgemeesters op initiatief van de provincie Limburg het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 officieel ondertekend in de ambtswoning van de gouverneur (Lombaardstraat 25 in Hasselt). Zo engageren zij zich om onverminderd verder te werken aan het gemeentelijk klimaatbeleid.

 

Laat je tuin weer zoemen

Op zaterdag 10 maart 2018 was er een info- en demomoment in het stedelijk domein Kiewit te Hasselt, Putvennestraat 108.

 

Tags:

Werk voor de vzw De Ploeg in Heers

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove een onderhoudsopdracht toegekend aan vzw De Ploeg voor 48 265,69 euro, inclusief belasting op toegevoegde waarde (BTW).
Het gaat over een opdracht voor beheerswerken in de overstromingszone van Heers.

 

Jaarvergadering Educatieve Gidsen PNC

Op woensdag 7 maart 2018 vond de jaarvergadering van de Educatieve Gidsen van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) plaats in de Boudewijnzaal van het provinciehuis.

 

 

Tags:

Resultaten Genk-Zuid

“Ik ben tevreden over de resultaten van de 2de humane biomonitoring, die is uitgevoerd onder 124 jongeren van 14 of 15 jaar in Genk-Zuid”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de stuurgroep Leefkwaliteit Genk-Zuid Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Rat

Ik heb het over Danny Pauly, oud-burgemeester van Herk-de-Stad:
“Maar de partij ligt nu al jaren in coma.” (1)

 

Het is gemakkelijk zo spreken als je zelf ondertussen al jaren aan de kant gaat staan.
Waarom heeft hij er dan zelf niets aan proberen te doen?

 

Foei, zo spreken over de partij dankzij dewelke hij schepen en burgemeester geweest is. En geld verdiend heeft waarop hij nog afdrachten verschuldigd is aan diezelfde partij.
Danny zou beter zijn verstand gebruiken.

 

Tags:

Zelfoogsttuin vzw De Wroeter

Een zelfoogsttuin is een veld waar groenten en fruit geteeld worden en waar de burgers zelf kunnen gaan telen en oogsten.

 

Tags:

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg