Limburg

Ontgrinding in Ophoven (Kinrooi): akkoord met natuurverenigingen

“De natuurverenigingen Natuurpunt Limburg en de Limburgse Milieukoepel zijn terecht ongerust over de aangekondigde ontgrinding in Ophoven (Kinrooi) na het gepubliceerde project-milieueffectenrapport (MER) van het ontginningsbedrijf Steengoed Projecten” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Meer vrouw op straat’

‘Meer vrouw op straat’ is een programma dat gedurende 8 weken te zien was op CANVAS.
De bedoeling is meer vrouwelijke straatnamen in Vlaanderen te krijgen.

“Sofie Lemaire ging op zoek naar vrouwen uit de recente en niet zo recente geschiedenis, die een plek in het straatbeeld verdienen” (1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 30

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Kampeerterreinen (in Limburg) niet vergeten

Alle economische sectoren hebben het moeilijk als gevolg van Corona. Maar de ene sector kan al wat beter lobbyen dan de andere.

“Neem nu bijvoorbeeld de sector van de kampeerterreinen, die eveneens in Limburg belangrijk is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Zij zijn onderdeel van de globale toeristische, recreatieve en horecasector, maar worden vaak vergeten. Ook nu in de mediastorm, die ons dagelijks overspoelt rond het gefaseerd heropstarten van het economisch gebeuren.

Verenigingen steunen of stadskas leeg?

Verenigingen dragen eveneens de gevolgen van Covid-19.

“Natuurlijk gaan de volksgezondheid, de personen, die het moeilijk hebben en de sociaal -economische situatie voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar parallel of daarna moeten we ook aandacht hebben voor het verenigingsleven.

Gezondheidstoets voor ruimtelijke plannen

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Leiland heeft een gezondheidstoets ontwikkeld in samenwerking met de intercommunale Leiedal.
De zes indicatoren worden meegenomen bij plannen voor de publieke ruimte en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). (1)

Een RUP wordt op die manier kritisch beoordeeld op gezondheidscriteria.
Het Logo geeft niet-bindende suggesties.

Nieuwsbrief nr. 29

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.
 

Voldoende fruitplukkers blijft een probleem

“Voldoende fruitplukkers in Haspengouw is al jaren een probleem”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In de huidige Corona-tijden is het vraagstuk weliswaar nog groter, maar dat mag ons niet blind maken voor het structurele probleem.

Omdat heel wat potentiële seizoensarbeiders uit het voormalig Oostblok nu niet afzakken naar België en Vlaanderen omwille van Covid-19 zit de landbouw- en fruitsector met een extra probleem.
Het is in normale seizoenen al erg, maar nu is het nog erger.

Apps om Covid-19 te bestrijden?

Natuurlijk moeten we nu apps inschakelen om Covid-19 te helpen bestrijden.
De gezondheid gaat voor alles. Maar tegelijkertijd moeten we bekijken hoe we dat kunnen rijmen met de maximale bescherming van onze privacy.

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik kan mij volledig terugvinden in het OPINIE -stuk dat collega federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt (sp.a) hierover geschreven heeft. (1)”, zegt Ludwig Vandenhove. “En ik wil hem graag helpen om dat hard te maken.

Fruit in Haspengouw in Coronatijden

"We hebben in het verlengde Paasweekend een aantal telefoons gehad van verontrustte fruittelers", zeggen sp.a Vlaamse volksvertegenwoordigers Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.
De reden? Alle jacht is verboden, ook voor verdelging.

"Verdelging is spijtig genoeg nog altijd nodig in sommige periodes en voor bepaalde dieren in de land- en tuinbouw.
Het zou beter zijn dat we de natuur gewoon zijn werk zouden kunnen laten doen. Maar dat blijft (voorlopig?) een illusie", zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg