Limburg

De provincie Limburg legt de Kelsbeek in Kortenbos terug open en creëert zo opnieuw ruimte voor water.

  

“Ruimte voor water blijft een uitdaging”, zegt gedeputeerde van waterlopen Ludwig Vandenhove.
“Gezien de klimaatverandering zullen periodes van hevige regenval met wateroverlast tot gevolg snel afwisselen met droogteperiodes.”

Start-to-fish

Ook dit jaar organiseren de Verenigde Vissers Schulens Meer vzw tijdens de grote schoolvakantie een tweetal jeugdkampen voor kinderen.

Tags:

Leuke tips delen

  

“Origineel initiatief van sp.a-burgemeester Peter Vanvelthoven van Lommel om via een publieke oproep aan alle inwoners te vragen om tijdens hun vakantie uit te kijken naar een leuke tip”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

30 000 euro provinciale subsidie voor erosiedammen in Gingelom

"Wij blijven als provincie Limburg inzetten op de bestrijding van wateroverlast", zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.  

Milieuvergunning met voorwaarden voor opvullen voormalige groeve in Zutendaal

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op donderdag 6 juli 2017 de milieuvergunningsaanvraag van nv Hermaco (Geistingen 102 A te Kinrooi) goed voor de opvulling van een voormalige groeve in Zutendaal, Molenblookstraat 58.

 

Stiltelabels

“Stiltelabels zijn vaak nog een onbekend gegeven”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Ik heb gevraagd aan het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) om er wat meer bekendheid en ruchtbaarheid aan te geven. Burgers hebben in onze steeds ‘snellere’ samenleving alsmaar meer behoefte aan stiltemomenten.

 

'Land van 1.001 vijvers wordt in ere hersteld'

Dat is de titel van een bijdrage in Het Belang van Limburg van woensdag 12 juli 2017 (p. 23) over De Wijers.

 

Delegatie Chinese provincie Guangdong op bezoek in Limburg

De provincie Limburg heeft sedert 2015 een jumelage met de Chinese provincie Guandong.
Van vrijdag 7 tot en met zaterdag 8 juli 2017 was er een officiële delegatie op bezoek in Limburg.

 

Ecologisch herstel Herkebeek

“Als provincie Limburg proberen we de bestrijding van wateroverlast en de aanpak van de toenemende droogte maximaal te combineren met positieve effecten op de natuur”, zegt gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove. 

2de Limburgse klimaattop

Op maandag 18 september 2017 van 18.45 uur tot 20.40 uur gaat in het provinciehuis de 2de Limburgse klimaattop door rond het thema 'Is jouw omgeving aangepast?'.

 

Pagina's

Abonneer op RSS - Limburg