Limburg

Zuhal Demir en Schulensbroek: Populisme!

"Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, die nu ineens de indruk geeft het kappen van bomen te gaan tegenhouden in Schulensbroek (Herk-De-Stad en Lummen).
Ze gaat alle partijen samenbrengen. En dat nu net in een project waar er een Stuurgroep is, waarin alle partijen zitten en waar jaren over vergaderd is", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Zo dichtbij en toch zo veraf

Museum ‘La Boverie’, Parc de la Boverie in Luik.

“Nauwelijks om en bij de 30 kilometer van Sint-Truiden en toch ga je eerder naar een tentoonstelling in pakweg Antwerpen of Brussel”, zegt Ludwig Vandenhove.

Gebrek aan voldoende oefenterreinen reddingshonden

“Het is dringend noodzakelijk dat er in België en Vlaanderen een echt beleid zou gevoerd worden rond het inschakelen van honden binnen het globale veiligheidsgebeuren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vandaar mijn vraag aan Vlaams minister Zuhal Demir in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op woensdag 5 februari 2020 om eventuele oefenmogelijkheden voor reddingshonden te voorzien op eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos.

Blij!

Ik heb als verantwoordelijke gedeputeerde van Veiligheid een globaal kader uitgetekend voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in Limburg.
Het gaat om juridisch, inhoudelijk en administratief personeel en de nodige informaticatoepassingen.

Ik blijf een grote voorstander van GAS-boetes.
Ze laten toe een echt lik op stuk-beleid te voeren.

Burnt, but not Broken

Provincie Limburg moet aankoop natuurterreinen blijven subsidiëren

De Limburgse deputatie heeft de intentie om de aankoopsubsidie voor natuur en natuureigendommen te schrappen. (1)

Een domme beslissing zonder enige visie op lange termijn”, zegt gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
Persoonlijk vind ik het bijzonder pijnlijk dat een beleid zo afgebroken wordt.

Wij blijven als Limburg achteruit gesteld

Transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië zijn een hot item in de Belgische politiekMaar interne transfers binnen Vlaanderen zijn dat spijtig genoeg niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Met spijt in het hart!

Provincie Limburg schaft subsidie voor toegankelijkheidsinstantie INTER af

De Limburgse deputatie heeft beslist om in de toekomst geen subsidie meer toe te kennen aan de Limburgse antenne van INTER, de Vlaamse instantie, die zich bezighoudt met de problematiek van de toegankelijkheid.

“Het ging om een jaarlijkse toelage van 100 000 euro”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

“De reden: omdat het zogezegd om een persoonsgebonden bevoegdheid gaat. Maar de andere provincies, op Antwerpen na, die dit nooit gedaan hebben, blijven wel subsidiëren.

Een spijtige zaak.

Tags:

Rol provincies en gemeenten moet blijven in het klimaatdebat

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement op woensdag 15 januari 2020.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg