Limburg

Onderzoeksrechter voor dood Naya: een goede zaak!

‘Onderzoeksrechter aangesteld in zaak dood Naya’: dat is de titel in Het Belang van
Limburg van dinsdag 3 december 2019. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Het is te hopen dat de echte daders snel gevonden worden.

Klimaatbomen in Sint-Truiden

“Gaat schepen Ingrid Kempeneers woord houden?

“Verrassend is dat de stad Sint-Truiden de bomen, die Gouverneur Herman Reynders mee financiert voor de gemeenten vanuit Limburg Sterk Merk (LSM), enkel op openbaar domein wil planten.

Maar van het beloofd globaal plan voor het hele grondgebied, waarbij de bevolking zelf suggesties mag doen, is dus totaal geen sprake!

 

De (Vlaamse) overheid moet kapot!

In totaal zullen er 1 440 personeelsleden afvloeien bij Vlaamse diensten en instellingen tijdens de legislatuur van de huidige Vlaamse regering van N-VA-CD&V-Open Vld (tot eind 2024).
Het gaat om een besparing van 74 880 000 euro. (1)

Multidisciplinaire oefenhal PLOT officieel geopend

“Het doet altijd goed om als politicus te merken dat projecten, die je in gang gezet hebt, effectief afgewerkt worden."
Ik hoop dat ook de rest van de plannen voor de uitbouw van een totale veiligheidscampus in Zwarberg (Genk) aan de Horizonlaan 42 uiteindelijk zullen doorgaan.
Het totale veiligheidsgebeuren en zeker het personeel van de politie en de brandweer en het ambulancepersoneel hebben daar nood aan.

Graag een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid

“Ik zou graag weten hoeveel Vlaamse leerkrachten er les geven in Nederland.
Blijkbaar beschikt Vlaanderen niet over deze cijfers.
Hoe kunnen we nu een bepaald grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid voeren als
we zelf niet over zulke elementaire cijfers beschikken?"

Lage Emissie Zone (LEZ): ja, maar

Heel wat gemeenten en steden hebben blijkbaar plannen om iets te doen rond een LEZ.Sint-Truiden ook.
Een klimaatdebat moet sociaal en rechtvaardig zijn.
Waarom zouden we in Limburg geen werk maken van één LEZ?

Subsidies OPEN ruimte: (kwalitatief) voldoende?

De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor de gemeenten met het oog op het behoud van de OPEN ruimte.
“Een goede beslissing, maar onvoldoende m te kunnen spreken van een goede beslissing voor het aandeel natuur in de OPEN ruimte.
Het risico bestaat dat gemeenten geld enkel gaan gebruiken om hun begroting op te smukken. Of de OPEN ruimte er beter van wordt of er minder OPEN ruimte zal verloren gaan, is maar zeer de vraag.
OPEN ruimte zegt iets over OPEN ruimte in algemeenheid, niets over (hoeveelheid) kwaliteitsvolle natuur.
En kijk naar Nederland.
Daar vindt de roep om rekening te houden met de natuur bij het maken van keuzes (‘What’s in it for nature?) in meerdere beleidssectoren steeds meer een gewillig oor.
Door hoogwaardige natuur voorop te stellen, ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid.

Minister-President verandert van gedacht

Toen Jan Jambon nog federaal minister van Binnenlandse Zaken was, was hij voorstander om de basisopleiding voor de politie in het reguliere onderwijscircuit onder te brengen.
“Nu hij minister-president van de Vlaamse regering is, is er geen letter meer van terug te vinden in het Vlaams regeerakkoord”.

Fietsinfrastructuur

“Het is goed dat in Limburg geïnvesteerd wordt in bijkomende toeristische fietspaden. Maar we moeten ook, en misschien bij prioriteit, aandacht hebben voor functionele fietsverbindingen en fietspaden voor het woon-werkverkeer”.
Dat zeggen de sp.a Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove.

Wij zijn ROODNODIG

Sp.a Limburg verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief naar de leden met een mailadres.
Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove staat erin met zijn pleidooi om meer beleidsmaatregelen te nemen tegen feminicide.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg