mei 2018

Inbraakpreventie bij woningbouw

De provincie Limburg heeft een brochure gepubliceerd rond ‘Inbraakpreventie bij woningbouw. Een leidraad voor bouwheren, architecten en aannemers’.

 

Tags:

sp.a voert actie tegen klimaatverandering

sp.a dient in het parlement drie concrete eisen in om de klimaatverandering tegen te gaan en organiseert hierrond een petitie.

 

Tags:

E-zine dierenwelzijn

Het volgende nummer van de digitale nieuwsbrief vanuit de provincie Limburg rond dierenwelzijn is verschenen.

 

Tags:

Ludwig Vandenhove in PRIMEUR

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove staat in PRIMEUR Magazine Sint-Truiden (mei 2018, p. 3) in een interview met Kaoutar Oulichki, de nieuwe nationale voorzitter van de Jongsocialisten.

Waardigheid

“Nu mogen mensen mij uiteraard kritisch vinden, maar wat niet kan is dat men het debat uit de weg gaat, critici op een subtiele of zelfs achterbakse wijze in diskrediet brengt en ze probeert te isoleren. Dat is een democratie onwaardig, en het is al helemaal problematisch als onze publieke dienaren – mensen die worden betaald om de belangen van van de samenleving te behartigen – zich op die manier in het gareel laten spannen van een ander, nogal autoritair land.” - Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) (1)

 

Tags:

Nieuwsbrief Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Het PNC verspreidt maandelijks een digitale nieuwsbrief.
Op donderdag 17 mei 2018 is de nieuwsbrief verstuurd voor de periode van donderdag 19 april tot en met woensdag 16 mei 2018.

 

Tags:

Twee nieuwe windturbines in Tongeren

Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors en gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove keurde de Limburgse deputatie op woensdag 9 mei 2018 de milieuvergunningsaanvraag van EDF Luminus nv goed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbaten van 2 windturbines in Tongeren (ter plaatse Heersterveldweg 21).

Tags:

Goede voorbeelden uitwisselen

“Er kan heel veel geleerd worden via het uitwisselen van goede voorbeelden (‘good practices’)”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Documentairefilm ‘Plannen voor Plaats’

Op woensdag 23 mei 2018 om 20 uur organiseert vzw Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) de filmvoorstelling ‘Plannen voor Plaats’, een docufilm van de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck en regisseur Nic Balthazar.

Tags:

Natuurbeleid in Sint-Truiden: foei!

‘Veld met broedende leeuweriken gemaaid voor scoutskamp’ is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van donderdag 17 mei 2018.
Het gaat dan nog over de veldleeuwerik, de adoptiesoort van Sint-Truiden.

 

Waakzaam blijven!

"Na de fusie van de energie intercommunales Eandis en Infrax (Fluvius) moeten we waakzaam blijven en de Limburgse belangen extra in het oog houden", zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Meet de fitheid van je vijver

Op woensdag 16 mei 2018 werd in de tuin van mevrouw Dina Deferme (Beuzestraat 64 in Stokrooi, Hasselt) officieel de campagne 'Meet de fitheid' van je vijver' gelanceerd in het kader van het citizen science project 'Stille Waters Doorgronden'.

 

Tags:

Ludwig Vandenhove komt naar u toe

De inwoners van Ordingen zijn welkom in Brustem op vrijdag 8 juni 2018 vanaf 17 uur.

 

Pagina's