mei 2018

Vergroening van schooldomeinen in vijf vragen

In het kader van het subsidiereglement rond de vergroening van schooldomeinen en speelplaatsen is er de handige folder ‘Vergroening van schooldomeinen in vijf vragen’ uitgebracht.

 

Tags:

Vitamine Limburg groen maakt gezond

“Gezondheid en groen en natuur is één van de thema’s waar we de komende jaren in Limburg sterk(er) moeten op inzetten”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Jaarverslag 2017 vzw RLKM

Op donderdag 29 maart 2018 vond de algemene vergadering van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) plaats in gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersesteenweg 363 bus 1 in Kinrooi.

 

Tags:

Natuurlijk

‘Het is niet onmogelijk om de dreigende klimaatcrisis te beteugelen. Het staat hoogstens bepaalde belangen in de weg, maar dat zijn belangen die tot nu toe altijd goed zijn gediend, of minstens lange tijd zijn ontzien. Ingrijpen treft bepaald niet de minstbedeelden in de samenleving.’ – Jan Terlouw (1)

 

Studiedag ‘Innoveren bij de politie: een proces van co-creatie’

Onze samenleving wordt steeds meer technologisch en criminelen maken vaak gebruik van de meest moderne middelen en technieken”, zegt gedeputeerde van Veiligheid en beleidsverantwoordelijke van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Ludwig Vandenhove. “De politiediensten moeten dan ook kunnen volgen.”

 

Tags:

Bestrijding eikenprocessie rups kan van start gaan

Op woensdag 9 mei 2018 werd de vierde nieuwsbrief omtrent de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden en naar alle betrokken instanties en diensten. Ook de pers werd geïnformeerd.

 

Tags:

Een eigen Energiepact voor Limburg?

Op zaterdag 21 april 2018 organiseerde de vzw Transitie Limburg in het provinciehuis (koning Boudewijnzaal) in Hasselt een activiteit rond energie in het kader van de Dag van de Aarde op zondag 22 april 2018.

 

Nieuw peilmeetpunt in Halen

“Overstromingen voorkomen, blijft een topprioriteit voor de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Tags:

Dit zijn fietspaden in Sint-Truiden…

De inwoners van Terbiest en de omliggende straten zijn al jaren vragende partij voor voet- en fietspaden en het beperken en/of het verbieden van het zwaar vervoer.

 

Natuurkuur: wandelingen voor mensen met gezondheidsproblemen

Op zaterdag 5 mei 2018 is Natuurkuur officieel gestart in het provinciaal domein Nieuwenhoven, Hasseltsesteenweg z/n in Sint-Truiden.

 

Tags:

Uitkopen

Luc Withofs van ’t Veilingshuis (Tongersesteenweg in Sint-Truiden) zou op de lijst van Open Vld staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. (1)

 

Provincie Limburg moet blijven!

“De werkgevers hebben (soms) gezond verstand”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

Jaarverslag PVL

Op zaterdag 28 april 2018, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, werd het jaarverslag 2017 van het Provinciaal Veiligheidscomité Limburg (PVL), Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid gepubliceerd.

 

Pagina's